Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Došlo ke změně zákona o finančním arbitrovi

22. listopadu 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1480×

Dne 01.11.2013 nabyl účinnosti zákon č. 278/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti. Výše uvedený zákon mění kromě jiného i zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Podnikatel provozující vázanou živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ byl doposud podle § 19 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi povinen písemně sdělit arbitrovi nejpozději ke dni, od něhož je oprávněn vykonávat svou činnost, svoji obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání a určenou kontaktní osobu pro styk s arbitrem s uvedením jejího jména, příjmení, adresy, funkce, telefonu a faxu, popřípadě elektronické adresy, a ve stejném rozsahu údaje o zástupci této osoby.

Zákonem č. 278/2013 Sb. se ustanovení § 19 zákona o finančním arbitrovi zrušuje. Od 01.11.2013 již výše uvedená povinnost pro podnikatele provozující předmětnou živnost neplatí.

odbor Obecní živnostenský úřad

 

Brzy v Blansku


15.12. 15:00 h, nám. Republiky
Třetí adventní sobota
19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík