Problémy při projednání Změn Územního plánu Blansko

29. prosince 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2109×

V červnu 2013 byla přijata usnesení Zastupitelstva města Blanska o pořízení skupiny Změn Územního plánu Blansko mimo režim pravidelné aktualizace, která se předpokládala až po uplynutí čtyř let od vydání Územního plánu Blansko v prosinci 2011.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V režimu pravidelné aktualizace může dojít na základě komplexního hodnocení podmínek a možností území k vymezení nových zastavitelných ploch po prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.

Při pořizování skupiny pěti předmětů Změn B2013-Z1 byl tento princip redukován na izolovaná dílčí odůvodnění potřeby vymezení jednotlivých řešených ploch, které odmítl Odbor životního prostředí KrÚ Jmk, jako dotčený orgán na úseku ochrany zemědělského půdního fondu ve stanovisku uplatněném do Společného jednání.

Do dalšího projednání tedy nemohou pokračovat části Změny B2013-Z1 řešící nové zastavitelné plochy nad sídlištěm Zborovce, na jihovýchodním okraji Těchova a na jihozápadním okraji Klepačova. Způsob, jakým bylo nesouhlasné stanovisko odůvodněno, nevytváří prostor pro jeho úspěšné dohodování.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter