Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb Městského úřadu Blansko za rok 2013

14. ledna 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1965×

Opět výrazně poklesl počet vyplněných dotazníků. Tentokrát to bylo jen 88 odeslaných vyplněných formulářů, a to v naprosté většině z webových stránek.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Vyhodnocení

 • Počet obyvatel města k 01.01.2013: 20 629
 • Počet odevzdaných dotazníků: 88
 • Počet respondentů z celkového počtu obyvatel vyjádřený v %: 0,43 %
 • Z toho mužů: 48
 • Ø věk – muži: 39,09 roků
 • Z toho žen: 40
 • Ø věk – ženy: 37,20 roků

Otázky se známkovým hodnocením:

Celkové počty dosažených známek (tučně vyznačeno nejčastější hodnocení):

Míra spokojenosti s (se):

1

2

3

4

5

Ø

 

  1) obecně s kvalitou služeb a poradenství na MěÚ?

14

30

24

10

7

2,60

 

  2) s rozsahem úředních hodin na MěÚ Blansko?

16

28

22

7

13

2,69

 

  3) s vlídností a přístupem zaměstnanců města?

13

22

28

13

9

2,80

propad (loni 2,05)

  4) s čekací dobou vyřízení podání na MěÚ?

14

25

25

10

12

2,78

 

  5) s mírou nestrannosti úředníků MěÚ Blansko?

11

27

21

17

10

2,86

 

  6) s orientací v budově MěÚ nám. Svobody 3? *)

19

27

26

9

5

2,46

 

  7) s orientací v budově MěÚ nám. Republiky 1? *)

21

30

23

7

5

2,36

 

  8) s přehledností a dostupností formulářů MěÚ?

16

30

26

10

4

2,49

 

  9) s možností využití služeb úřadu přes internet?

19

30

24

8

4

2,39

 

10) s úrovní internetových stránek www.blansko.cz?

18

24

25

7

11

2,64

 

11) s prací Městské policie Blansko?

28

21

15

10

13

2,53

zlepšení (loni 3,00)

12) s obsahem Zpravodaje města Blanska?

16

33

22

8

3

2,38

 

13) s vysíláním Televize Blansko?

13

26

26

13

5

2,65

 

14) s prací Blanenské informační kanceláře Blanka?

31

31

18

2

4

2,03

nejlepší

15) s úrovní turistického portálu www.blanensko.cz?

21

30

21

5

6

2,34

 

16) s bezbariérovostí budovy nám. Svobody 3?

21

27

25

9

2

2,55

 

17) s bezbariérovostí budovy nám. Republiky 1?

19

28

19

10

8

2,52

 

18) s možností parkování u budov MěÚ?

4

18

16

19

29

3,59

nejhorší

19) s kvalitou informací poskytovaných občanům?

12

27

27

13

7

2,72

 

20) s „průhledností“ zadávání veřejných zakázek?

10

19

19

22

14

3,13

 

21) s mírou zapojení občanů do rozhodování ?

5

13

24

21

22

3,49

 

22) s vlivem MěÚ na kvalitu života občanů města?

8

17

27

19

14

3,16

 

Nejlépe hodnocená oblast: otázka č. 14
Nejhůře hodnocená oblast: otázka č. 18

Stručná charakteristika trendu:

Soustavně klesá počet respondentů ochotných na dotazník odpovídat (loni 133) a výrazně převažují dotazníky vyplněné elektronicky. Nejlépe a nejhůře hodnocená oblast se nemění (otázky č. 14 a 18), a jen drobné výkyvy jsou i v jejich průměrném známkovém hodnocení (loni: 2,00 a 3,51). Podstatně horší známka než loni byla udělena za vlídnost a přístup zaměstnanců města (loni 2,05), naopak určité zlepšení zaznamenalo hodnocení práce Městské policie Blansko (loni známkou 3,00).

Některé z dalších tipů a námětů občanů:

 • V dotazníku chybí možnost zaškrtnout: „Službu nevyužívám“.
 • Zlepšit údržbu zeleně a komplexně řešit např. opravy místních komunikací a chodníků.
 • Malá informovanost o záměrech revitalizace sídliště Sever.
 • Navýšení počtu svozových vozů u vývozu kontejneru na trávu na ul. Purkyňova a umístění těchto kontejnerů do zahrádkářských oblastí.
 • Pravidelné pochůzky strážníků MP v centru města několikrát denně.
 • K odpadkovým košům doplnit sáčky na psí exkrementy.

Odbor kancelář tajemníka

odbor kancelář tajemníka