Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

U příležitosti Dne učitelů přijalo vedení města učitelky mateřských škol

31. března 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2005×

Každoročně ke Dni učitelů pořádá odbor školství spolu s vedením města Blanska vyhodnocení nejlepších pedagogických pracovníků za uplynulý školní rok. Letos starosta a místostarosta přivítali na radnici vybrané učitelky mateřských škol.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V zasedací síně radnice uvítal starosta Ivo Polák společně s prvním místostarostou Jiřím Crhou oceněné učitelky. Poděkovali jim za práci s dětmi a všem popřáli, aby se jim práce s dětmi i nadále dařila a naplňovala je uspokojením.

setkání s učitelkami

Pamětní list, kytičku a dárkovou tašku obdržely:

Eva Ehrenbergerová, Mateřská škola Blansko, Dvorská 96

Celý svůj život zasvětila práci s dětmi. Už v mladém věku působila v Blansku jako ředitelka mateřské školy a nadále až do dnes působí jako učitelka.  V posledních dvou letech působí na mateřské škole jako zástupkyně ředitelky. Je velmi hudebně nadaná, krásně hraje na klavír a kytaru, což dokazuje vysokou úrovní a kreativitou programů pro rodiče, které nacvičuje s dětmi. Je to učitelka vysokých kvalit, s profesionálním a velmi milým přístupem k dětem.

Bc. Marta Kalová, Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Svůj celoživotní sen pracovat v mateřské škole si mohla splnit až po roce 1989, kdy se postupně pustila do doplňování svého pedagogického vzdělání. Již během studia nastoupila v mateřské škole při Základní škole a Mateřské škole Blansko, Dvorská 26, kde pracuje doposud. Pro děti připravuje řadu soutěží a vedlejších aktivit nad rámec svých povinností. Především se pak orientuje na enviromentální vzdělávání dětí v předškolním věku, které bylo rovněž tématem její absolventské vysokoškolské práce.

Lenka Grycová, Mateřská škola Blansko, Rodkovského

Paní Lenka Grycová je od roku 1998 učitelkou mateřské školy. Od té doby vykazuje velmi dobré výsledky při práci s dětmi předškolního věku. Studiem dostupných materiálů a seminářů svoji práci obohacuje o nové myšlenky a tvůrčí postupy. Používá pomůcky, které si sama vyrábí a také svými výtvory vytváří pěkné prostředí pro děti. Podílí se na přípravě dětí pro školu vedením edukativně-stimulačních skupinek, kde za účasti rodičů děti plní úkoly.

Ludmila Stříbrcká, Základní škola a Mateřská škola, Salmova

Paní učitelka Ludmila Stříbrcká je zkušená učitelka, která svou práci vykonává již 30 let. Na pracovišti v mateřské škole v Dolní Lhotě je od roku 2007. Od svého nástupu implementovala do své výchovné práce prvky školy podporující zdraví a pracovala v souladu s kurikulem zdravé mateřské školy. Všech těchto zkušeností využila při koordinaci tvorby školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Objevujeme a poznáváme hrou“ a jeho realizaci ve výchovné práci mateřské školy. Při budování druhého oddělení mateřské školy se podílela na zajištění podmínek pro hladký průběh stavebních prací, vybavení i organizačního zajištění nové třídy. Je velmi úspěšná i v oblasti zajišťování sponzorských darů pro mateřskou školu.

gratulace

Libuše Babková, Mateřská škola Blansko, Údolní 8

Paní Libuše Babková působí jako učitelka v předškolním vzdělávání již 42 roků. Má výrazný osobní podíl na přípravách i samotné realizaci projektu „Zdravá mateřská škola“. Má osobitý, velmi úspěšný systém předplavecké výuky. Dokáže děti motivovat a nadchnout, že překonávají své počáteční obavy z vody a hravou formou si postupně upevňují předplavecké základy. Má velmi blízký vztah k přírodě i umění, především k výtvarné výchově, ve které rozvíjí tvořivé dovednosti dětí používáním netradičních technik. Třída, šatna i vstupní prostory vyzdobené dětskými pracemi a výrobky svědčí o její nápaditosti a kreativitě.

Romana Kocourková, Mateřská škola Těchov

Paní učitelka Romana Kocourková si vybrala svoji vysněnou cestu, věnovat se dětem. Nejprve jako dětská zdravotní sestra a následně v mateřské škole. Učila desítky dětí, převážně z městských částí Těchov, Obůrka, Češkovice. Nejlepší vizitkou práce je fakt, že celá řada dětí s odstupem času ráda vzpomíná na bezstarostné chvíle strávené s „tetou Romanou“, která je krůček po krůčku vedla jejich předškolním životem.

PaedDr. Jitka Weinhöferová, Mateřská škola na Divišově ulici

Paní Jitka Weinhöferová pracovala ve školství od roku 1974. Během své pedagogické praxe prošla několika mateřskými školami. Od roku 1984 se jí stala druhým domovem Mateřská škola v Blansku na Divišově ulici. Během jejího působení zde se podařilo zřídit dvě logopedické třídy, které pomáhají dětem nejen s lehkými, ale i těžšími vadami řeči. Mateřská škola má dobré jméno hlavně díky jejímu vstřícnému přístupu jak k dětem, tak i k rodičům. Měla vždy pochopení pro jejich starosti i problémy a společně s nimi dokázala najít vždy to nejlepší řešení.

odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

 

Brzy v Blansku


19.02. 09:00 h, informační centrum
Blanka slaví 20 let