Kácení dřevin rostoucích mimo les

29. dubna 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1067×

Doba od počátku října do konce března následujícího roku se obecně pokládá za období vegetačního klidu dřevin, kdy je nejvhodnější doba k jejich kácení. V uvedeném údobí se městské i obecní úřady pravidelně setkávají se zvýšeným množstvím žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko vydal na celém území města Blanska v době od října 2013 do konce března 2014 celkem 21 rozhodnutí ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

Ze zmíněného počtu bylo vydáno 19 souhlasných a 2 nesouhlasná rozhodnutí na kácení dřevin. Celkem bylo souhlasnými rozhodnutími povoleno kácení 44 ks stromů a 2 m2 keřových porostů.

Za pokácené dřeviny byla žadatelům uložena povinnost provedení náhradní výsadby v počtu 49 ks stromů a 37 m2 keřových porostů.

odbor životního prostředí

 

Brzy v Blansku


31.05. 17:00 h, Dělnický dům
Cena města Blansko
02.06. Galerie města Blanska
Milan Knížák: 30 PORTRÉTŮ
02.06. 13:00 h, zámecký park
Dětský den
02.06. 21:15 h, zámecký park
Koncert kapely Nebe
04.06. 19:00 h, kino
Cyklus Živá paměť: JAROSLAV MARTINÁSEK