Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Kácení dřevin rostoucích mimo les

29. dubna 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1191×

Doba od počátku října do konce března následujícího roku se obecně pokládá za období vegetačního klidu dřevin, kdy je nejvhodnější doba k jejich kácení. V uvedeném údobí se městské i obecní úřady pravidelně setkávají se zvýšeným množstvím žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko vydal na celém území města Blanska v době od října 2013 do konce března 2014 celkem 21 rozhodnutí ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

Ze zmíněného počtu bylo vydáno 19 souhlasných a 2 nesouhlasná rozhodnutí na kácení dřevin. Celkem bylo souhlasnými rozhodnutími povoleno kácení 44 ks stromů a 2 m2 keřových porostů.

Za pokácené dřeviny byla žadatelům uložena povinnost provedení náhradní výsadby v počtu 49 ks stromů a 37 m2 keřových porostů.

odbor životního prostředí