Na Zámku Blansko byli oceněni nejlepší žáci základních škol

20. června 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 3799×

Dne 12. června přijal starosta města Mgr. Ivo Polák společně s místostarostou Ing. Jiřím Crhou v prostorách hudebního salonu blanenského zámku nejlepší žáky devátých tříd základních škol ve školním roce 2013/2014.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Je mi ctí, že mohu být přítomen tomuto slavnostnímu aktu a přiznávám, že vám tak trošku závidím. Studentská léta patří v životě člověka k těm nejlepším, tato etapa je lemována úspěchy i neúspěchy a jsem přesvědčen, že už během vašeho studia na základní škole jste jistě poznali, že každý úspěch je vykoupen tvrdou prací, a to je třeba si pamatovat i do života. Chci vám popřát, aby těch úspěchů bylo ve vašem dalším studiu co nejvíce a neúspěchů naopak co nejméně, abyste mohli dobře reprezentovat střední školy, na které jste byli přijati, a vysoké školy, na které teprve nastoupíte,“ těmito slovy poděkoval starosta města Mgr. Ivo Polák oceněným žákům za vynikající reprezentaci města Blanska.  

„Já také oceňuji, že zde můžeme přivítat nejlepší žáky blanenských škol. Je třeba si uvědomit, že snažit se a dobře se učit znamená lepší uplatnění v životě a také v budoucím zaměstnání. Každý rodič má radost z úspěchů svých dětí a stejně tak i pedagogové dokáží ocenit snahu a píli svých svěřenců. Proto zde vítám i rodiče, učitele a ředitele základních škol, kterým děkuji za jejich přístup,“ uvedl na závěr Ing. Jiří Crha, místostarosta.

Přijetí nejlepších žáků

Nejlépe své školy reprezentovali tito žáci:

MICHAELA KRUPOVÁ (Základní škola T. G. M., Blansko)
Po celou dobu školní docházky měla vynikající studijní výsledky. Michaela disponuje všestranným nadáním, pravidelně se zúčastňovala vědomostních, literárních i sportovních soutěží. Nejvýraznějších úspěchů dosáhla v matematických a logických soutěžích, v konverzaci v anglickém jazyce a v olympiádě z českého jazyka. V těchto soutěžích opakovaně uspěla v okresních i krajských kolech, v olympiádě z českého jazyka pak i v kole celostátním. Michaela se mnohokrát nemalou měrou podílela na třídních či celoškolních projektech. Po ukončení základní školy bude pokračovat ve studiu na gymnáziu, Slovanské náměstí v Brně, kde ji čeká výuka vybraných předmětů v anglickém jazyce.

DOMINIK ŘIČÁNEK (Základní škola T. G. M., Blansko)
Po celou dobu školní docházky vykazoval vynikající studijní výsledky, vždy prospíval s vyznamenáním. Zodpovědně přistupoval k plnění školních povinností i svěřených úkolů. V práci je svědomitý, spolehlivý, samostatný a obětavý. Na druhém stupni se pravidelně zúčastňoval řady sportovních soutěží. Po ukončení základní školy bude Dominik pokračovat ve studiu na Střední průmyslové škole v Jedovnicích.

TEREZA BARTÁKOVÁ (ZŠ a MŠ Salmova 17, Blansko)
Je vynikající žákyní, kterou jako jednu z mála baví matematika. Spolužáci ji obdivují coby zručnou, šikovnou a nápaditou výtvarnici se zálibou v módě. V očích učitelů je to šikovná studentka, která reprezentovala školu v řadě matematických soutěží a olympiád. Nyní také pracuje na dlouhodobém přírodovědném projektu. Zúčastnila se mnoha sportovních soutěží, například ve skoku vysokém a v běhu. Po ukončení základní školy se rozhodla studovat na SZŠ a VOŠ v Brně na Merhautově ulici, obor asistent zubního technika.

Přijetí nejlepších žáků

DUŠAN PUKL (ZŠ a MŠ Dvorská 26, Blansko)
Dušan měl po celou dobu plnění povinné školní docházky na základní škole vždy vyznamenání. Často reprezentoval školu v různých soutěžích. Účastnil se okresních kol v olympiádě v českém jazyce, matematice a také v dějepisu. V rámci dopravní výchovy se účastnil okresního kola v dopravní soutěži, ve které získal v okresním kole 2. místo, v bowlingovém turnaji se pak umístil na 1. místě v Jihomoravském kraji v kategorii 13-15 let. Dušan úspěšně zvládl přijímací zkoušky na Gymnázium Blansko i na Gymnázium v Rájci-Jestřebí.

ALENA KALOVÁ (Základní škola Erbenova, Blansko)
Po celou dobu školní docházky dosahovala vynikajících výsledků, pracovala v třídní samosprávě. Aktivně se účastnila mnoha olympiád v dějepisu, českém a anglickém jazyce, kde získala přední místa i v okresních kolech. Zapojovala se do recitačních, literárních a výtvarných soutěží a podílela se na projektech se zahraničními partnerskými školami. Výrazných úspěchů dosáhla v účasti na soutěžích ve fyzikálních a chemických pokusech, zpívala také ve školním sboru. V příštím roce začne studovat na Gymnáziu Brno, Slovanské náměstí, obor jazykový.

JAKUB SMEJKAL (Základní škola Erbenova, Blansko)
Jakub se řadí mezi vynikající žáky základní školy. Měl výborné hodnocení ze všech předmětů po celou dobu plnění povinné školní docházky. Zapojil se do olympiád v českém jazyce a do soutěže v anglické konverzaci. K jeho úspěchům patří i pravidelná účast ve sportovních soutěžích. Základní školu mnohokrát reprezentoval ve florbale. Se svými kamarády mj. natočil film Tajemný měšec, se kterým uspěl na soutěži Zlaté slunce. V příštím školním roce začne studovat na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně, obor informatiky.