Nové parkoviště u hlavního nádraží nabídne přes 200 míst

25. června 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 6241×

Nové parkoviště za bezmála 13 milionů Kč bez DPH má u hlavního vlakového nádraží vyrůst během července až září. Po lepším parkování u hlavního vlakového nádraží volají ti, kteří z okolních obcí dojíždí vlakem za prací do Brna nebo Adamova, už dlouho. Situace v tomto místě je nepřehledná, auta parkují, kde se dá, ale někdy i na místech, kde se nesmí, např. na trávě.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

To se má do podzimu změnit. V celém území mezi řekou a komunikací kolem nádraží vznikne nové parkoviště s kapacitou přes 200 míst. Stávající kapacita vyznačených míst je asi 60 stání, včetně nevyznačených pak asi 130. Přibude tak kolem 70–80 nových parkovacích míst.

Stavět se má začít v červenci. Hotovo by mělo být do konce září. Při výstavbě je nutné počítat s omezeními, protože v tomto prostoru nebude možné parkovat, upozorňuje starosta Ivo Polák: „Předpokládáme, že když se to bude stavět v letních měsících, což je doba dovolených, tak to nebude tak dramatické. Přesto ale počítáme s tím, že ti, kteří tyto plochy před nádražím využívají, budou mít po dva měsíce ztíženou situaci. Co se týká omezení průjezdu, bude vše přesně známo po podpisu smlouvy a předání stanoviště. Občané pak budou informováni o stanovených úpravách v provozu.“

parkoviště u nádraží

Plán parkoviště zasazený do mapy (pro aplikaci Google Earth)

Nové parkoviště bude dalším, kde nebude vybírán poplatek za parkování. „Plánujeme ho jako bezplatné. Od července dojde také ke zrušení placeného stání na parkovišti před úřadem práce. Dojde ke sjednocení režimu s novým parkovištěm v této oblasti,“ doplnil starosta s tím, že prioritou je vytěsnit parkování víc ze středu města ven. Parkoviště u nádraží by mohlo plnit mj. funkci záchytného parkoviště pro návštěvníky města.

Proběhlo otevírání obálek s nabídkami firem. Nabídek bylo pět, ale dvě z nich byly nad limit 14 milionů Kč bez DPH, takže byly vyřazeny hned. Zbývající firmy byly požádány o doplnění. Nejnižší cenovou nabídku podala a zakázku vyhrála firma Dopravní stavby Brno, s. r. o. s nabídnutou cenou 12.805.000 Kč bez DPH. Nyní bude připravena smlouva o dílo, kterou musí schválit rada.

Jak bude nové parkoviště vypadat, popsal vedoucí odboru investic Marek Štefan:

Žulová dlažba mostu bude protažena až před zklidněnou část vlakového nádraží, kde bude vybudován záliv před vchodem do nádražní haly pro taxi službu a pro krátkodobé zastavení pro vyložení nákladu a osob.

Naproti hale vznikne zastávka pro Krasobus, bude zde doplněna informační cedule o Blansku a Moravském krasu a dojde také k opravě objektu půjčovny a prodejny elektrokol. U ní cyklisté najdou zastřešené místo pro 15 kol. Asfaltový chodník nyní vedoucí kolem silnice se změní na šlapákový a přesune se za parkoviště k řece. Napojen bude na stávající přístupovou cestu k jezu.

Sedm parkovacích  míst nejblíže nádražní hale je vyhrazených pro osoby tělesně postižené. Parkovací stání budou v každé části parkoviště jiná. Nejblíže u řeky z nepravidelné betonové dlažby, jinde ze zatravňovací betonové dlažby nebo štěrku v pojezdové mřížce. Podobně i komunikace budou někde asfaltové a někde z dlažby imitující kámen.

Ve středu parkoviště je umístěna kruhová křižovatka s vyvýšeným středem. Poslouží jako zklidňující prostředek automobilové dopravy, opticky oddělí jednotlivé části parkoviště, uvnitř kruhu nabídne místo pro zeleň a také usnadní otáčení autobusům.

Dojde ke kompletní sanaci stavební pláně v tl. 50 cm na základě geologického průzkumu, k přeložkám sdělovacího a elektrického vedení. Se stavbou jsou spojené také sadové úpravy, kdy bude vysazeno 52 kusů nových stromů, instalace mobiliáře (laviček a odpadkových košů) a vybudováno nové veřejné osvětlení.

red