Střípky ze zastupitelstva

12. června 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1971×

Pravidelné shrnutí hlavních projednávaných témat z posledního zasedání zastupitelstva města starostou města Ivo Polákem.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Rekonstrukce ulice Divišova +2 v rámci koordinace se stavbou plynovodů

Zastupitelstvo schválilo společnou výstavbu opravy ulic Divišova, U Vodárny, Krátká, Poříčí dotčených stavbou plynovodu v rámci akce Reko MS Blansko-Divišova +2 se společností RWE GasNet s. r. o. v roce 2016 a vyčlenění finančních prostředků na rok 2016.

Schválení odůvodnění veřejné zakázky – II/374 Blansko, průtah

Zastupitelstvo schválilo odůvodnění veřejné zakázky II/374 Blansko průtah, bez kterého by nebylo možné zahájit zadávací řízení na tuto stavbu.

Informace o vývoji v průmyslové zóně

Zastupitelstvo vzalo na vědomí situaci v průmyslové zóně a pověřilo Radu stanovením podmínek a schválením smlouvy řešící budoucí prodej průmyslového areálu a smlouvy řešící případný budoucí výkup komunikace se společností Real Global Investment a. s.

Prodej volných bytů

Zastupitelé odsouhlasili prodej volných bytů ve vlastnictví města na ulicích Údolní 13, 17, 19, 9. května 3, 22 a Komenského 4.

Změna stanov bytových družstev

Zastupitelstvo schválilo změnu předložených stanov BD pro Bytové družstvo Zborovce 66, Písečná – Blansko a Písečná II. Šlo o uvedení stanov do souladu s novým Občanským zákoníkem.

Změna zakladatelské listiny – Služby Blansko, s. r. o., Technické služby Blansko, s. r. o.

Zastupitelstvo zrušilo v celém rozsahu dosavadní znění zakladatelských listin společností Technické služby Blansko s.r.o. a Služby Blansko s.r.o. a schválilo nové znění zakladatelských listin tak, aby byly v souladu s novým Občanským zákoníkem.

Závěrečný účet města Blansko za rok 2013 a účetní závěrka města Blansko za rok 2013

Zastupitelé schválili závěrečný účet Města Blansko za rok 2013 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Současně také schválili účetní závěrku Města Blansko k 31.12.2013.

Rozpočtová opatřeni

Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtová opatření v souvisejících se sociálními službami, výměnným pobytem žáků ZŠ, navýšením kapacity MŠ a ŠD v základních školách od nového školního roku, vybavením kuželny novými drahami, spoluúčastí města na dotaci od JMK na požární techniku a zlepšením stavu v provozu nemocnice.

Záměr uskutečnit místní referendum o odstranění stavby bývalého hotelu Dukla

Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas se záměrem uskutečnit místní referendum o odstranění stavby hotelu Dukla a uložilo radě města připravit návrh vyhlášení místního referenda a předložit jej ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva.

Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu

Zastupitelé vzali na vědomí předloženou Monitorovací zprávu o stavu naplňování Strategického plánu rozvoje města Blanska za rok 2013

Stanovení počtu členů zastupitelstva města

Zastupitelé stanovili počet členů Zastupitelstva města Blanska pro volební období 2014–2018 na 25.

Mgr. Ivo Polák
starosta města Blanska

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter