Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Budova radnice prochází renovací

3. července 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2392×

V minulých letech bylo již započato s renovací budovy radnice na nám. Svobody v Blansku. Nyní zbývá zrealizovat obnovu fasády a doplnit dvě malé věžičky po obou stranách hlavní věže tak, aby byl obnoven původní vzhled této historické budovy z roku 1904. Práce se rozběhly koncem měsíce června, dokončení oprav je plánováno na konec srpna.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„V minulosti již bylo provedeno několik úprav na budově radnice, začalo se od střechy výměnou krytiny, věžní hodiny pak získaly v roce 2012 nový ciferník včetně pozlacených hodinových ručiček. Zatím sice nedošlo k výměně celého mechanického stroje, jeho současný stav to zatím nevyžaduje. Radnice má také nová vstupní vrata a okna, obnova fasády je tedy poslední tečkou, co se týče vnějších úprav blanenské radnice, celkové náklady se v tomto případě pohybují okolo 3,8 mil. korun,“ uvedl Ing. Josef Kupčík, tajemník.

Budova radnice 1954

„Budova je památkově chráněná, veškeré práce na ní jsou tudíž konzultovány a schvalovány společně s památkáři, jakou podobu bude mít, je zcela v jejich kompetenci. Musím však přiznat, že není zcela pravda, že radnice nyní získá původní vzhled z roku 1904. V padesátých letech byl totiž k budově účelově doplněn balkonek, který nemá s její původní podobou nic společného. Byly z ní odstraněny dva kužely ve tvaru věžiček, které budou nyní vráceny zpět.

Všechny městské budovy již prošly stavebními úpravami, radnice byla dosud spíše ‚popelkou‘, takže jsem velmi rád, že přišla řada i na ni. Přece jen je to budova v majetku města a měla by být reprezentativním sídlem. Občané jistě zaznamenali, že došlo i k úpravám interiéru, konkrétně obřadní síně a vestibulu, který tak získal důstojnou a umělecky zcela unikátní podobu, jeho proměna přišla na 3,7 mil. korun,“ dodává Kupčík.

renovace fasády na budově radnice

Během prázdnin bude díky postavenému lešení částečně omezen průchod okolo radnice, vstup do budovy z nám. Svobody však zůstane zachován. Prosíme proto občany města o zvýšenou opatrnost.

Obnovu fasády realizuje firma HCH STAVEBNÍ FIRMA s. r. o. z Blanska, která podala ve výběrovém řízení nejvýhodnější nabídku.

red

 

Brzy v Blansku


19.02. 09:00 h, informační centrum
Blanka slaví 20 let