Komunitní plánování a rodinná politika v Blansku

18. července 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2224×

Žijeme ve světě, ve kterém se podmínky pro život mění rychleji, než tomu bylo kdykoliv dříve. Mění se demografická struktura společnosti, rodí se méně dětí, dožíváme se vyššího věku, lidé častěji mění své životní partnery, žijí v nesezdaných párech…

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Rychleji přibývá technických vymožeností, s čímž rostou naše nároky na životní úroveň. Mění se způsoby a prostředky komunikace a zvyšuje se rychlost předávání kulturních vlivů. Česká rodina se za několik posledních desetiletí hodně změnila. Je jednogenerační, vícekariérová. Současná rodina se potýká s řadou socioekonomických překážek, společenských tlaků, kulturně hodnotových proměn a rozporů, vysokých nároků na výchovu dětí a péči o ně. Tyto skutečnosti způsobují ztížení podmínek k jejímu bezproblémovému fungování a obtížnější naplňování jejích potřeb.

Nejsme schopni tyto trendy zvrátit. Některé z nich ovšem můžeme ovlivnit, a to prostřednictvím rodinné politiky. Rodinná politika je nástrojem, který k tomuto účelu různé úrovně veřejné správy používají.

Město Blansko si je plně vědomo významu rodiny jako základní jednotky společnosti a prostoru tvorby lidského kapitálu, na jejíž prosperitě závisí udržitelný rozvoj obce. Koordinátor rodinné politiky Města Blansko již dva roky spolupracuje na tvorbě Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje. V rámci procesu komunitního plánování města Blansko se začala touto problematikou intenzivně zabývat jedna z pracovních skupin.

V současné době se činnost členů pracovní skupiny zaměřuje na zmapování stávající nabídky aktivit a služeb pro rodiny. Dále je zahájen dialog s veřejností. V průběhu prázdnin budou moci občané města Blansko vyslovit svůj názor na některé oblasti života ve městě, a to prostřednictvím dotazníku, který bude k dispozici v tištěné podobě na některých veřejných místech a v elektronické podobě na webových stránkách města Blanska (www.blansko.cz) a komunitního plánování (www.kpss-blansko.cz). Své názory můžete vyjádřit také v Centru pro podporu komunitního plánování Blansko, nám. Republiky 1, Blansko.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter