Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v září 2014

26. srpna 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2262×

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16:00 do 18:00 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem ani dodatečně. Jednotlivá místa budou kontrolována posádkou vozidla a ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky.

Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky, použitá elektrozařízení, textil a směsný komunální odpad. Tento svoz je určen pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů.

datum

stanoviště

01.09.

Lažánky, u hasičky, v blízkosti kontejnerů na separaci

 

Lažánky, Kamnárna, na komunikaci ke kapličce

 

Klepačov, u spodní zastávky MHD

02.09.

Na Vyhlídce

 

Jasanová

 

Husova, u hotelu nebo křižovatka

03.09.

Těchovská

 

Hybešova, parkoviště

 

Žižkova

08.09.

Kollárova

 

Čapkova

 

L. Janáčka

09.09.

Těchov, u kulturního domu

 

Obůrka, točna MHD

 

Češkovice, u bývalé zastávky MHD

10.09.

9. května, u kotelny

 

Nad Žlíbkem

 

Erbenova

15.09.

Podlesí

 

Purkyňova

 

B. Němcové

16.09.

Horní Palava, u hřiště

 

Salmova, u ZŠ

 

Palackého

17.09.

Dvorská, parkoviště u Sýpky

 

Horní Lhota, točna autobusu

 

Dolní Lhota, u pomníku

22.09.

Křižkovského

 

Jiráskova

 

Divišova

23.09.

Sloupečník

 

Cihlářská

 

Zborovecká

24.09.

Zdíkova, u kostela

 

Olešná, u Horových

 

Hořice, u požární nádrže

Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a v ul. Na Brankách. Obě SSO mají provozní dobu od úterka do čtvrtka od 10:00 do 17:00 hod., v pátek od 10:00 do 18:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 12:00 hod. Obě SSO slouží zároveň i jako místa zpětného odběru použitých elektrozařízení.

SSO Horní Lhota, tel. 728 843 790
SSO v ul. Na Brankách, tel. 723 578 034.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter