BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Byla dokončena oprava komunikace na ulici Křižkovského

15. září 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1225×

Ve středu 3. září 2014 proběhlo slavnostní otevření akce „Oprava komunikace ulice Křižkovského“, úseku ulic Čelakovského-Palackého, za účasti starosty Mgr. Ivo Poláka a místostarosty Ing. Jiřího Crhy. Jedná se o úsek na konci ulice směrem ke hřbitovu, kde došlo k opravě v celé šíři vozovky včetně obrubníků.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Náklady na opravu komunikace a ostatních zpevněných ploch na ulici Křižkovského se pohybují kolem jednoho milionu korun. Kromě opravy samotné komunikace zde došlo i k výměně dlažby a obrubníků na přilehlých chodnících,“ uvedl Mgr. Ivo Polák, starosta města Blanska.

Křižkovského

Před zahájením samotné opravy byly v daném úseku provedeny nové přípojky vodovodu a rekonstrukce kanalizačních šachet. Součástí opravy komunikace byly však také další práce jako např. opravy dešťových vpustí, nové umístění a rozšíření prostor pro kontejnerová stání separovaného a komunálního odpadu. Došlo i k provedení úpravy zelených ploch a přeorientování veřejného osvětlení.

Křižkovského

„Oprava komunikace v uvedeném úseku je pokračováním předcházejících akcí v této městské části, kdy zde byly realizovány opravy příjezdových cest k jednotlivým bytovým domům, opravy komunikace a chodníků na ulici Křižkovského v úseku Dvorská-Čelakovského a na ulicích Palackého a Příkré,“ doplnil místostarosta Ing. Jiří Crha.

Dle vyjádření odboru KOM z hlediska současného stavu zbývá provést opravy komunikací na ulici Konečná a u bytových domů Čelakovského 3-11.

red

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.