Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Na Blanensku počítají s regenerací silničních alejí

20. září 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1465×

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, vydal koncem loňského roku souhlasné stanovisko k projektu „Regenerace silničních alejí SÚS JMK oblasti Blansko“ (dále jen „projekt“), který zpracoval Ing. Jaroslav Krejčí ze Znojma.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Předložený projekt řeší obnovu silničních alejí, odborné ošetření stávajících stromů a výsadby nových dřevin. Hlavním cílem záměru regenerace silničních alejí je udržení a zvýšení počtu založených krajinných prvků.

Městského úřadu Blansko, odboru životního prostředí, se týkají úseky stavby:

  • úsek č. 3 silnice II/373 Němčice Sloup (extravilán)
  • úsek č. 6 silnice II/379 Lažánky Jedovnice (extravilán)

Ve druhém případě se jedná o alej památných stromů Lažánky – Jedovnice (ev. číslo v ústředním seznamu ochrany přírody 701015.x/230) v k. ú. Jedovnice, její pravou stranu u komunikace ve směru Jedovnice od křižovatky na Rudici. Tato alej byla loni v soutěžní anketě „Alej roku“, kterou pořádalo ekologické sdružení Arnika, vyhlášena Alejí roku 2013.

Ošetřování dřevin dle výše uvedeného projektu začne v posledním čtvrtletí tohoto roku a bude probíhat v době vegetačního klidu, tj. v období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin, a to až do jara roku 2015.

odbor životního prostředí