BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Výběrové řízení na funkci manželský a rodinný poradce

1. září 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1794×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci manželský a rodinný poradce do Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

 • občanská a morální bezúhonnost

Kvalifikační předpoklady (dle § 116a zákona č. 108/2006 Sb.):

 • vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia jednooborové psychologie nebo magisterského programu na vysoké škole humanitního zaměření současně s absolvováním postgraduálního výcviku v metodách manželského poradenství a psychoterapie v rozsahu minimálně 400 hodin nebo obdobného dlouhodobého psychoterapeutického výcviku akreditovaného ve zdravotnictví

Další požadované předpoklady:

 • praxe v psychologickém poradenství min. 2 roky

 • dokončené psychoterapeutické vzdělání v akreditovaném výcviku dle kvalifikačních předpokladů nebo minimálně započaté výhodou

 • znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 • schopnost samostatné práce a koncepčního přístupu k rozvoji pracoviště na úrovni psychologické i sociální práce

 • komunikativní a organizačně schopná osobnost

 • znalost práce na PC

 • znalost cizího jazyka vítána (angličtina, němčina)

Způsob, termín a místo nástupu:

 • pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, nástup k 15.10.2014 nebo dle dohody, MěÚ Blansko – odbor sociálních věcí, oddělení Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 11

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 25.09.2014

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis

 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou PORADNA – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Podrobné informace o pracovní pozici podá vedoucí Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Mgr. Radka Šebelová – tel.: 516 413 524, e-mail: sebelova@blansko.cz.

odbor kancelář tajemníka

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.