Dostali jste se do nepříznivé životní situace? Mohou Vám pomoci sociální služby

3. října 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1806×

Význam sociálních služeb, jako jedné z forem sociální pomoci, spočívá v tom, že se zabývají především řešením sociálních situací. Tvoří určitý systém sociální pomoci, který významnou měrou přispívá k setrvání občanů ve vlastním přirozeném sociálním prostředí. Zde mohou uplatňovat svá práva a spoluvytvářet i jejich podobu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Sociální pracovníci poskytují klientům poradenství týkající se nejen nároku na sociální dávky, možnosti ubytování a dluhové problematiky, ale také provází jedince nebo rodinu při řešení jeho svízelné situace a učí je, jak tuto situaci v budoucnu zvládnout samostatně.

Posláním služeb je posílit soběstačnost klientů a jejich rodinných příslušníků při zvládání běžných životních úkonů a umožnit uživatelům důstojný a plnohodnotný způsob života. Sociální služby jsou dostupné každému, kdo nemůže určitou životní situaci vyřešit vlastními silami.

Vzhledem k tomu, že orientace a informovanost o nabídce sociálních služeb je stále pro mnohé občany náročná, může být prvním kontaktem Městský úřad Blansko, Odbor sociálních věcí (telefon: 516775210, 516775402), kde jsou sociální pracovníci připraveni s Vámi Vaše problémy probrat, poradit Vám, jak je možné postupovat, případně Vám poskytnout kontakt na konkrétní, pro Vás nejvhodnější sociální službu.

Další možností je kontaktovat přímo sociální službu:

Co mě trápí

Kdo mi může pomoci?

Kontakt

Nemohu se o sebe postarat nebo je někdo nesoběstačný v mém okolí

Pečovatelská služba města Blansko*

516 775 507

Charitní pečovatelská služba*, Odlehčovací služba*, ošetřovatelská služba*

516 410 825

(Blansko, Sadová 2)

Pečovatelská služba* Českého červeného kříže, ošetřovatelská služba*

724 541 008

(Blansko, Sadová 2)

Mám finanční problémy, dluhy, exekuce, nemám na úhradu bydlení, mám problém s hospodařením apod.

Charitní poradna

516 411 583

(Blansko, Boskovice, Letovice)

Terénní programy* (Spona – Společná cesta)

Krizová pomoc (Okno dokořán)

516 417 351

(Blansko, Komenského 19)

Já nebo někdo v mém okolí vede rizikový způsob života, potýká se se závislostmi (alkohol, drogy)

Terénní programy*

516 417 351 (charita)

605 839 039 (drogová služba)

Ztratil/a jsem střechu nad hlavou, nemám kam jít, potřebuji poradit s vyřízením dokladů, dávek, potřebuji se někde umýt, převléknout, potřebuji pomoc při hledání bydlení

Terénní programy* (Spona – Společná cesta)

516 417 351

(Blansko, Komenského 19)

Nízkoprahové denní centrum

516 412 137

(Blansko, Sadová 2)

Noclehárna pro muže

516 410 467

(Blansko, Luční 10)

Azylový dům pro matky s dětmi

516 411 400

(Blansko, Sladkovského 2b)

Já nebo někdo v mém okolí je napadán, týrán, cítí se ohrožen, je obětí domácího násilí

Terénní programy* (Spona – Společná cesta)

Krizová pomoc (Okno dokořán)

516 417 351

(Blansko, Komenského 19)

Azylový dům pro matky s dětmi

516 411 400

(Blansko, Sladkovského 2b)

Jsme rodina s dětmi a ocitli jsme se ve špatné sociální situaci, máme problém s hospodařením, s vedením domácnosti, s výchovou dětí

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi*

516 411 400

(Blansko, Sladkovského 2b)

Jsme mladí lidé od 6 do 26 let a nevíme, jak trávit volný čas, nemáme si s kým popovídat, poradit, komu se svěřit

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahový klub PVC Blansko, Sadová 2

777 916 283

Zlatá zastávka Adamov, Komenského 6

515 531 152

Máme problém v rodinných vztazích, v manželství, s výchovou dětí

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

516 413 524

(Blansko, Sladkovského 2b)

* Služba je poskytována v místě Vašeho bydliště, tam kde se zdržujete, v „terénu“, pracovníci přijedou za Vámi.

Informace o dalších sociálních službách můžete získat u všech sociálních pracovníků (na kterémkoliv kontaktu uvedeném výše), z informačních letáčků, které jsou k dispozici na Městském úřadě v Blansku, na obecních úřadech, u samotných poskytovatelů sociálních služeb nebo ve zdravotnických zařízeních. V elektronické podobě si je lze stáhnout z webových stránek projektu Komunitního plánování www.kpss-blansko.cz. Na těchto stránkách je k dispozici také průběžně aktualizovaný katalog sociálních služeb.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter