BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Investiční akce druhého pololetí

16. října 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1358×

Odbor investičního a územního rozvoje Městského úřadu Blansko přináší přehledný výčet investičních akcí letos již provedených i těch, jejichž realizace proběhne ještě do konce tohoto roku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Rekonstrukce mostu na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka

  • Na 49. týden tohoto roku je naplánováno dokončení rekonstrukce mostu na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka. Stavbu realizuje společnost STRABAG a. s. a náklady činí cca 5,2 mil. Kč vč. DPH. Prováděné práce zahrnují zejména kompletní obnovu hydroizolací mostu, sanaci podpěrných konstrukcí mostu, opravu pojížděného souvrství vozovky, obnovu mostních uzávěrů a rekonstrukci pochozích mostních říms včetně zábradlí. Zrekonstruovaný most bude mít obousměrnou asfaltovou pojížděnou komunikaci šířky 6,50 m s oboustranným chodníkem šířky 1,25 m, který bude uprostřed rozpětí mostu rozšířen na 2 m.

Blansko, Obůrka – komunikace Pod Okny

  • Realizace proběhla v červenci a srpnu 2014, ukončeno, kolauduje se. Celkové náklady dosáhly 627 tis. Kč vč. DPH, zhotovitel Porr a. s., celková délka zrekonstruované komunikace 73 m, povrch asfaltobetonový, lemovaný obrubníky, nové sjezdy k RD, vodovodní přípojky.

Blansko – Dolní Lhota, Veřejně přístupné hřiště

  • V realizaci, náklady dle SOD 1,631 mil. Kč vč. DPH, zhotovitel JM Demicarr s. r. o. Buduje se hřiště s umělým povrchem, hřiště na malou kopanou a požární útok. Z důvodu spodní vody a vytrvalých dešťů v srpnu a září 2014 byly stavební práce pozastaveny.

Chodník a přístřešek MHD v Blansku, část Olešná

  • Probíhá výběrové řízení, akce by měla být dokončena v listopadu tohoto roku, předpokládané náklady jsou 400 tis. Kč vč. DPH, zbudování nového chodníku “propoj” v délce 33 m, povrch dlážděný, lemovaný obrubníky.

DPS Blansko, Pod Javory 32 – stavební úpravy – IV. etapa

  • Probíhá výběrové řízení, pravděpodobné dokončení prosinec 2014, předpokládané náklady 1,2 mil. Kč vč. DPH. Jedná se o stavební úpravy nevyhovujícího bytu o velikosti 3+1 v 8. NP, ze kterého budou vybudovány dva menší byty o velikosti 2+kk a 1+1.

Škola Salmova, Erbenova a Dvorská

  • Jedná se o výměnu zdroje tepla (rekonstrukci kotelny) v budově ZŠ Salmově, dále o snížení energetické náročnosti budov ZŠ Erbenovy a ZŠ Dvorské (zateplení). V současné době probíhá výběrové řízení, předpoklad dokončení prosinec 2014. Odhadované náklady činí 49 mil. Kč. Z toho Město Blansko obdrží dotaci z OPŽP 38 mil. Kč.

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Salmovy

  • V realizaci, ukončení 18.11.2014, probíhá zde výměna oken a dveří, zateplení obvodových stěn a střech. Předpokládané náklady jsou 23 mil. Kč, z toho 10 mil. Kč je dotace z OPŽP.

Obnova historických litinových soch

  • Jednalo se o obnovu sedmi historických litinových soch z Wanklova náměstí a Zámku Blansko. V současné době je již zrealizováno. Náklady dosáhly částky 420 tis. Kč, Město Blansko získalo dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 313 tis. Kč.

Blansko – Těchov „Na Slunku“ rekonstrukce místní komunikace

  • Probíhá realizace, termín dokončení do 10.10.2014. Náklady dle uzavřené smlouvy o dílo dosáhnou  622 tis. Kč vč. DPH. Rekonstrukce místní komunikace na Těchově v lokalitě Na Slunku v délce 120 m, povrch asfaltový, lemovaný obrubníky, doplnění vodovodu pod část nového úseku.

odbor investičního a územního rozvoje

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918