V Blansku přibyly dvě nové ulice

7. října 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 3552×

Zastupitelstvo města Blanska rozhodlo o pojmenování prostoru nově vznikající ulice za lokalitou Zborovec. Tato získá s ohledem na původní pojmenování blízké polní trati název Březinky. Zastupitelstvo rovněž řešilo problém neurčitých adres v prostoru ulice Nádraží. Její část, ležící východně od železniční trati, ponese nově označení ulice Edvarda Beneše.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Na posledním zasedání Zastupitelstva města Blanska 9. září 2014 byl pojmenován prostor nově vznikající ulice za lokalitou zahrádek a rekreačních chat Zborovec, kde budou brzy přidělovány adresy novým rodinným domům. Tato nová ulice ponese, v odkazu na původní pojmenování blízké polní trati, název Březinky,“ sdělil doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., 2. místostarosta.

„Na stejném zasedání byl řešen rovněž problém neurčitých adres v prostoru ulice Nádraží. Tato ulice je specifická tím, že je rozdělena železniční tratí. Rovněž je matoucí sousedství ulic Nádraží a Nádražní. Prostor ulice Nádraží, ležící východně od železniční trati, mezi křižovatkou u Hotelu Hlaváč – Macocha a viaduktem silnice II/379 na Šebrov, ponese nově označení ulice Edvarda Beneše společně s prostorem nově realizovaného parkoviště a upraveného nábřeží. Pro toto pojmenování jsme se rozhodli proto, že prezident Beneš tudy po válce skutečně projížděl a v Blansku se i zastavil. Ulice s jeho jménem v našem městě dosud chyběla,“ objasnil 2. místostarosta.

„Adresy u zde přítomných objektů budou nahrazovány postupně, a to v několika vlnách. Zbylý úsek ulice Nádraží, s několika stavbami v prostoru Starého Blanska za tratí, bude řešen až v souvislosti se změnami v území, které přinese výsledná podoba plánovaného propojení ulice Svitavská a Starého Blanska novým mostem, vedeným přes řeku Svitavu a železniční trať. Jeho technické řešení se teprve hledá,“ doplnil Roučka.

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter