Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Město hledá koncepční řešení stavebních úprav středu Blanska

8. prosince 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1177×

Zástupci města Blanska jednali s architektem Habinou o východiscích pro zpracování studie úprav prostoru, který vznikne v centru města po odstranění hotelu Dukla.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Tento krok je nezbytný, protože aktuálně platný regulační plán od ateliéru RAW byl na počátku roku 2002 ovlivněn rozhodnutím samosprávy budovu hotelu stabilizovat, a i přes pochopitelný odpor projektanta byl takto nakonec upraven, projednán a schválen.

S větším časovým odstupem se zástupci města Blanska rozhodli hledat jiné, od původní koncepce odlišné řešení, které nebude postaveno na masivní investici, pro kterou v současnosti nejsou příznivé podmínky. Bude naopak hledáno koncepční řešení pro přechodné období.

„S architektem Habinou proběhlo úvodní jednání, na kterém byly stanoveny výchozí body, které by měly být předmětem zpracování studie ohledně bourání hotelu Dukla. Konkrétní závěry dosud nebyly vyvozeny, vycházelo se z možností, které jsou dané a také z případných omezení. Vedení města plánuje ještě do Vánoc další schůzku. Podle všeho budou vypracovány dvě varianty, ze kterých se potom zvolí ta vhodnější. Samozřejmě o ní rozhodnou i sami občané, kterých se to bezprostředně týká. Mohu říct, že se nebráníme nějaké formě všelidového hlasování, ve kterém budou moci sdělit svůj názor,“ uvedl starosta Mgr. Ivo Polák a nastínil jednu z možných variant:

„V úvahu připadá vybudování oddychové zóny s litinovými prvky, aby i tato část města korespondovala s podobou Wanklova náměstí, ulice Rožmitálovy a jejím zamýšleným napojením v rámci cesty k zámku přes současnou tržnici.“

red

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík