Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Město ustanovilo pracovní skupinu, jež se má zabývat problematikou CZT

30. prosince 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1151×

Na svém listopadovém zasedání Rada města Blanska odsouhlasila složení pracovní skupiny pro centrální zásobování teplem. Jejím úkolem je shromažďovat a zpracovat podkladové materiály k této problematice, na základě kterých pak rada a zastupitelstvo města rozhodnou o dalším osudu zásobování teplem v Blansku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Vycházeli jsme z volebních programů jednotlivých stran, které se dostaly do zastupitelstva, abychom přehodnotili problematiku centrálního zásobování teplem. Smlouvy uzavřené a vzájemně provázané s firmami Zásobování teplem s. r. o. a KA Contracting ČR s. r. o. (dříve Harpen ČR, s. r. o.) totiž končí ke dni 7.11.2018,“ objasnil starosta města Mgr. Ivo Polák

„Úkolem této pracovní skupiny je shromáždit a zpracovat získané podkladové materiály k uvedené problematice. Rada a zastupitelstvo se pak rozhodnou, zda budeme pokračovat v provozování CZT ve stávající, nebo v zcela jiné formě. Skupina je složena jednak z pracovníků odboru komunální údržby: jejím členem je vedoucí odboru Ing. Rizner, dále Ing. Peterková a pan Petr Alexa. Legislativní stránku věci přehodnotí Mgr. Mikulášková z právního oddělení a samotný ekonomický efekt pak bude sledovat Ing. Šustáček z finančního odboru.

V současné chvíli jsme ve fázi, kdy se snažíme kontaktovat firmu, která má v této oblasti bohaté zkušenosti. Jsme ve spojení se skupinou pracovníků z Vysoké školy báňské v Ostravě. Jedná se nám o to, abychom získali názor a stanovisko zcela nezávislého posuzovatele. Harmonogram prací této skupiny by se měl odvíjet tak, aby první konkrétní výstupy byly známy již na jaře roku 2015. Jak jsem uvedl, samotné rozhodnutí pak bude na Radě a Zastupitelstvu města Blanska. Cílem nás všech je samozřejmě dospět k takovému řešení, které bude co nejvýhodnější nejen pro město, ale především pak pro občany, tedy koncové spotřebitele,“ uzavřel starosta.

red

 

Brzy v Blansku


01.02. 20:00 h, Dělnický dům
Sousedský bál 2019