Střípky ze zastupitelstva

14. ledna 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1347×

Krátké shrnutí přijatých usnesení na posledním zasedání Zastupitelstva města Blanska.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Bylo přijato usnesení ohledně schválení prodeje částí pozemků společnosti HOPA Group s. r. o. za kupní cenu 2.000 Kč/m2 + DPH v lokalitě na Písečné s tím, že odprodej pozemků bude probíhat ve třech etapách, vždy po dokončení výstavby každé etapy (kolaudaci). ZM schválilo znění příslušné smlouvy v této věci.

Ve věci průmyslové zóny stanovilo ZM nejzazší termín do 30.06.2015 pro uzavření nájemních smluv a smluv o uzavření budoucích kupních smluv se společnostmi Real Global Investment a.s. Blata s. r. o. a ATONA s. r. o. Pokud nedojde k uzavření smluv do stanoveného data, pak budou předmětné pozemky v průmyslové zóně znovu zveřejněny k prodeji.

Byl schválen rozpočet města na rok 2015. Rozpočet je sestaven tak, že zdroje města se rovnají výdajům. Návrh vycházel z ekonomické reality. K východiskům rozpočtu patřil mj. odhad hospodářského růstu a predikce Ministerstva financí v souvislosti s odhadovaným výběrem daní. Celkové příjmy i se zapojením financování činí 386.709 tis. Kč, výdaje pak 386.709 tis. Kč.

Výdaje zahrnují jak běžné tak i kapitálové. Běžné výdaje ve skladbě tvoří 80,5 % rozpočtu a kapitálové 19,5 % rozpočtu. Ve výdajích města jsou  zahrnuty i fondy města (zaměstnanecký fond, SFRB či fond údržby).

Financování je sestaveno z předpokládaného výsledku hospodaření a zapojení volných finančních prostředků ve správě investiční společnosti J&T.

Byly ustanoveny výbory zastupitelstva, Kontrolní výbor a Finanční výbor. Předsedou Finančního výboru byl schválen Mgr. Pavel Přikryl, místopředsedou Ing. David Otýpka. Předsedou Kontrolního výboru byl schválen Bc. Emil Pernica, DiS, místopředsedou Mgr. Lenka Dražilová. Oba dva výbory mají po jedenácti členech a jsou v nich zastoupeny všechny politické strany v Zastupitelstvu města.

Mgr. Ivo Polák
starosta města Blanska

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter