Svoz biologicky rozložitelných odpadů

6. února 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2112×

Město Blansko se společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. připravilo pro občany Blanska osmnáct lokalit pro sběr biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu. Dále bude letos pokračovat pytlový sběr, který má v Blansku již svou nepřehlédnutelnou tradici.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Město Blansko a společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. se dohodly, že opět v několika zahrádkářských lokalitách osadí kontejnery na svoz biologicky rozložitelných odpadů (dále jen BRO) a taktéž, tentokráte zkušebně, i v sídlištích Písečná, Sever a Zborovce.

Kontejnery o objemu 1.100 lt uzpůsobené a označené pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů budou rozmístěny na těchto stanovištích:

Pro chataře (zahrádkáře):

  • na ul Komenského u Technických služeb Blansko 2 ks, ul. Hořická u separace v horní části 1 ks, na Bačině 2 ks, Hořice (točna MHD) 1 ks, Olešná 1 ks, u křižovatky ul. 9. květen a ul. Nad Žlíbkem 2 ks, Sadová u prodejny koberců 1 ks, Žižlavice 2 ks, Češkovice pod hotelem Panorama 3 ks, Zahradní Město u separace 2 ks, lokalita Újezd (lom) 1 ks a Zborovec u restaurace 2 ks. Jedná se tak celkově o 20 ks kontejnerů.

Dále budou zkušebně osazeny tyto kontejnery i v sídlištích:

  • Písečná – zač. ul. Jasanová 1 ks a Pod Javory 1 ks, Sever – ul. Dvorská u č. 90 1 ks, Absolonova vrch 1 ks; Zborovce – Kamnářská střed 1 ks, Okružní na restaurací Zátiší 1 ks. Jedná se tak o 6 kontejnerů.

Všech 26 ks kontejnerů by na těchto stanovištích mělo být umístěno od měsíce dubna do listopadu, kdy se budou podle vývoje počasí kontejnery odvážet a celá akce se vyhodnotí.

Do těchto kontejnerů mohou občané ukládat jemné části bioodpadu ze zahrad, jako je tráva, listí, košťály, plevel a podobně. Větve o průměru silnějším než cca 5 mm je třeba nalámat nebo nasekat, případně rozdrtit (naštěpkovat). Dále sem mohou ukládat např. jadřince, slupky z citrusů a jiných plodů, kávové filtry, ubrousky, zbytky pečiva a obilnin, odpady ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajíček i čajový odpad.

V žádném případě do těchto nádob nepatří žádné živočišné zbytky jako např. maso, kůže, kosti a další.

Žádáme taktéž občany, aby s ukládanými odpady do těchto nádob nevhazovali igelity, ve kterých kompostovatelný odpad donesli, pokud se nejedná o speciální kompostovatelné sáčky, které lze kompostovat i s odpadem. Je třeba apelovat na disciplinovanost občanů, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet přímo na kompostárnu do Blanska a následné dotřiďování značně navýší cenu.

Nádoby se budou vyvážet jednou týdně.

Tento druh odpadu je možno odvážet celoročně i do obou sběrných středisek odpadů (ul. Na Brankách a u Horní Lhoty u Blanska) v jejich provozních hodinách.

Odvoz je také možný přímo na kompostárnu, a to každé pondělí od 10:00-17:00 hodin a ve středu a pátek od 08:00-14:00 hodin mimo zimní období.

SSO Horní Lhota u Blanska – tel.: 728 843 790

SSO na ul. Na Brankách – tel.: 723 578 034

Kompostárna Bačina – tel.: 602 723 849

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter