Výhledově počet žáků v blanenských školách poroste

13. února 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1573×

Ve dnech 3.-4. února 2015 proběhl v Blansku zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2015/16. Celkem do čtyř blanenských základních škol se zapsalo 259 dětí, z nichž asi dvacet žádá o odklad. Předpokládá se, že k 1.9.2015 nastoupí do školy asi 237 nových žáků, a to do dvanácti samostatných tříd.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

O výsledcích zápisu dětí do 1. ročníku informoval Jiří Crha, první místostarosta: 

„Počet letos zapsaných dětí zhruba odpovídá situaci v loňském roce, kdy se k zápisu dostavilo celkem 261 budoucích prvňáčků, z nichž 27 dětí tehdy požádalo o odklad plnění školní docházky. Ze statistického hlediska si všímáme mnoha faktorů. Je např. zajímavé sledovat, kolik dětí přijde k zápisu do Blanska, aniž by mělo v našem městě trvalý pobyt. Letos jich bylo 30, v loňském roce o 5 dětí méně. Dalším sledovaným údajem je i počet dětí cizích státních příslušníků. Pro příští školní rok se zápisu zúčastnilo 7 takových dětí, tedy o 3 více než ve školním roce 2014/15. Zápis do 1. třídy a samotný nástup do školy je jedna věc, rodiče však také mohou požádat o odklad plnění povinné školní docházky, každoročně se počet podobných žádostí pohybuje zhruba okolo třiceti,“ uvedl Crha.

„Podle statistických údajů od roku 2004, kdy bylo k základnímu vzdělávání zapsáno celkem 180 dětí, jejich počet v následujících letech postupně klesal. Vůbec nejméně bylo v 1. třídách 145 dětí v roce 2007. Od roku 2008 se pak jejich počet začal opět navyšovat.

Zápis do 1. ročníku ZŠ T.G.M.
Zápis dětí do 1. třídy na ZŠ Erbenově. Foto: J. Franchi

Pro školní rok 2015/16 tedy počítáme s 237 novými prvňáčky. Po třech třídách otevřou pro nové žáky na ZŠ Dvorské (57 dětí), ZŠ Erbenově (56 dětí) a ZŠ T. G. M. (66 dětí). Na ZŠ Salmově (46 + 12 dětí v Dolní Lhotě) to budou třídy dvě. Právě ZŠ a MŠ Salmova zaznamenala největší nárůst zájmu o zápis na této škole. Letos sem přišlo 62 dětí, tedy o 17 více než v loňském roce. Zápis dětí samozřejmě není nijak limitován spádovou oblastí školy, rodiče využívají svého práva vlastní volby školského zařízení, které jim nejlépe vyhovuje. Jen pro zajímavost mohu uvést, že spádovost školy je dodržována zhruba v 60 % případů.

V Blansku je nyní celkem 75 tříd s 1587 žáky. V novém školním roce 2015/16 tedy dojde na základě výsledku letošního zápisu k navýšení zhruba o 100 žáků, tzn. že jejich celkový počet dosáhne hranice 1700 žáků. Podle demografické křivky by se tento údaj měl i nadále navyšovat, po čtyřech letech však očekáváme opět určitý pokles,“ uzavřel místostarosta.

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter