Do funkce ředitelky muzea byla jmenována opět žena

3. března 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 3456×

Rada města Blanska na svém zasedání ze dne 17. února 2015 jmenovala s účinností od 01.04.2015 do funkce ředitelky Muzea Blansko Mgr. Bc. Pavlínu Komínkovou. Blanenské muzeum tedy povede po Mgr. Evě Nečasové opět žena. Jednou z priorit nové ředitelky je především práce na marketingu a lepší propagaci.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Stávající ředitelka Muzea Blansko Eva Nečasová podala rezignaci na svou funkci z důvodu dosažení důchodového věku. Vedení města tedy vypsalo výběrové řízení na nového ředitele této instituce. 

„Do výběrového řízení se přihlásilo deset uchazečů. Výběrem kandidátů byla pověřena komise, která se sešla celkem dvakrát. Během prvního sezení se kontrolovalo plnění předem zadaných podmínek. Těm nevyhověli dva uchazeči, kteří byli tudíž z řízení vyřazeni. Podruhé se komise sešla s jednotlivými účastníky řízení, aby si vyslechla jejich koncepci vedení muzea. Do užšího výběru se pak dostali tři uchazeči, u kterých se stanovilo pořadí, a v tom byli také doporučeni ke schválení Radě města Blanska. Musím říct, že to bylo velmi těsné, všichni splňovali naše představy, nakonec z tohoto boje vyšla vítězně Pavlína Komínková. Na jejím jménu jsme se shodli téměř jednohlasně,“ přiblížil podrobnosti řízení starosta Ivo Polák.

Vzhledem k tomu, že v současné době Město Blansko aktuálně jedná s Jihomoravským krajem o převodu zřizovatelských práv na kraj, jedním z členů komise stanovené pro výběrové řízení byl i krajský radní Němec. Zájem kraje o jednání o převodu muzea ostatně nedávno potvrdil během své návštěvy Blanska i hejtman Hašek. K řešení zůstává především otázka výše nájmu, protože budovu zámku hodlá vedení Blanska ponechat ve vlastnictví města. Převod by měl být uskutečněn s účinností od 1. ledna 2016.

Pavlína Komínková

Jaké jsou Vaše priority v nové funkci ředitelky muzea?
„Považuji za důležité soustředit se na systematickou propagaci muzea a jeho činnosti. Ráda bych také přidala interaktivní prvky do expozic, a dala tak návštěvníkům možnost vnímat expozice všemi smysly. Chtěla bych navázat spolupráci se školami v regionu, podpořit žáky a studenty ve vnímání souvislostí. Samozřejmostí je zachování stávající vysoké úrovně vědeckovýzkumné, dokumentační a sbírkotvorné činnosti muzea.“

Jakým směrem by se muzeum mělo v budoucnosti ubírat?
„Mou vizí je muzeum jako moderní instituce, která nabízí vzdělání i zábavu. Ráda bych, aby se prostory zámku, ve kterém muzeum sídlí, staly místem, které budou lidé rádi navštěvovat a trávit zde svůj čas.“

Chystáte nějaké zásadní změny?
„Osobně jsem příznivcem postupných a dobře promyšlených změn, po nástupu budu pracovat na strategickém plánu a změny budu provádět v souladu se stanovenou vizí a cíli. Zásadní změnou pro samotné muzeum bude jistě plánovaná změna zřizovatele.“

Budou zachovány některé úspěšné akce muzea jako např. Muzejní noc apod.?
„Kromě Muzejní noci, kterou bych určitě ráda zachovala, stojí také za zmínku další již tradiční akce muzea, jako je Hudba na blanenském zámku, Blanenské zámecké dny nebo cyklus koncertů Muzika pro Karolínku. Jsem určitě pro zachování všech oblíbených akcí muzea.“

Na co se mohou občané města nebo jeho návštěvníci těšit?
„Mám spoustu nápadů a tipů na zajímavé akce, které by mohly návštěvníky příjemně překvapit. Jakmile prověřím možnosti jejich realizace a nové akce muzea dostanou konkrétní podobu, bude mi potěšením nabídnout je veřejnosti.“

Za rozhovor poděkovala Jana Franchi.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter