Výsledky zápisu dětí do 1. ročníku základních škol v působnosti MěÚ Blansko

2. dubna 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2092×

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 36 odst. 4 proběhly na celém území ČR zápisy děti do 1. ročníků základního vzdělávání v období od 15. ledna do 15. února 2015. Stejně tomu bylo i u 23 základních škol v působnosti MěÚ Blansko. Celkem se zápisu zúčastnilo 750 dětí, z nichž 662 dětí bylo u zápisu poprvé.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Výsledky zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ školy zveřejňovaly ve statistickém výkazu S53-01 „Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole“, který vyplňovaly k datu 28.02.2015 a zasílaly na MŠMT.

Z těchto statistických výkazů vyplývá, že celkem zapsaných dětí k plnění povinné školní docházky na základních školách v působnosti MěÚ Blansko bylo 616. Jedná se o děti, kterým nebyl v předchozím roce udělen odklad povinné školní docházky ani v jiné škole.

Ředitelé škol již při zápisu rozhodli na základě předložených doporučujících posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře o odkladu povinné školní docházky nebo přímo u zápisu zákonní zástupci požádali o odklad povinné školní docházky svého dítěte – dětí s žádostí o doklad bylo celkem 35. U 11 dětí došlo k tzv. „neuzavřenému zápisu“ – jedná se o děti, které se dostavily k zápisu, ale k 01.09.2015 nedosáhnou věku 6 let a ředitel školy o jejich zápisu ještě nerozhodl, nebo se jedná o děti, u kterých bylo pozastaveno správní řízení o přijetí do ZŠ, ale přitom se nejedná o děti s odkladem.

Výsledky zápisu:

         Zapsaní žáci   Žádost o odklad Neuzavřený zápis 
Poprvé u zápisu 616 35 11
Z toho po dodatečném odkladu 2 0 0
Děti po odkladu 87 1 0

Další údaje v tabulce uvádějí 87 dětí, kterým byl v předchozím roce udělen odklad povinné školní docházky, tyto děti jsou povinny dostavit se opět k zápisu. Z těchto dětí požádal o opětovný odklad 1.

Tabulka také uvádí počet dětí po dodatečném odkladu. Jedná se o děti, které zahájily povinnou školní docházku ve školním roce 2014/2015, ale v souladu s odst. 3 § 37 školského zákona jim byl udělen dodatečný odklad povinné školní docházky, a znovu nastoupí do 1. třídy ve školním roce 2015/2016, a nejedná se o děti, které k 01.09.2014 nedosáhly věku 6 let.

Věkové složení dětí zapsaných k plnění povinné školní docházky:

Z celkových 750 (662 poprvé u zápisu + 88 po odkladu) zapisovaných dětí k plnění povinné školní docházky bylo:

  • narozených od 01.09.2009 – 31.12.2009 celkem 14

  • narozených od 01.09.2008 – 31.08.2009 celkem 647

  • narozených od 01.09.2007 – 31.08.2008 celkem 89

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter