Otevřením ulice Poříčí by se mělo výrazně ulevit středu města

15. května 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2426×

Počínaje 1. červnem dojde k zprůjezdnění ulice Poříčí v úseku od kruhového objezdu u bývalé pošty po Kaufland. Bude se však i nadále jednat o průjezd stavbou, je tedy nutné počítat minimálně s omezením rychlosti v tomto úseku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Zhruba třetina rekonstruovaného průtahu městem bude k 1. červnu zprůjezdněna v obou směrech, konkrétně se jedná o úsek od kruhového objezdu u bývalé pošty k okružní křižovatce u čerpací stanice OMV.

Vozovka bude mít kompletně nový povrch, budou zde však i nadále pokračovat dokončovací práce např. na instalaci nového veřejného osvětlení, úpravě chodníků, sanaci okolních stromů apod. Starosta města Ivo Polák je proto přesvědčen, že tím, že se auta budou moci alespoň částečně vrátit na hlavní průtah, se středu Blanska výrazně uleví.

Rekonstrukce ulice Poříčí
Rekonstrukce ulice Poříčí. Foto: S. Mrázek

„Od června budeme pokračovat s pracemi na dalším úseku průtahu, tedy od kruhového objezdu na křižovatkách ulic Svitavské, Smetanovy a Vodní až po Holiday hotel Macocha. Na ul. Svitavské se nyní provádí pokládka hlavního řadu a nových vodovodních přípojek. Práci nám bohužel zkomplikovaly úseky skalního masivu asi půl metru pod povrchem, na který jsme v průběhu prací narazili. Kvůli jejich prorážení se asi nevyhneme zhruba dvoutýdennímu zpoždění,“ uvedl stavbyvedoucí Marek Bartoník, který nicméně přislíbil, že firma IMOS udělá vše pro to, aby tyto komplikace nezpůsobily další zpoždění v návaznosti na následnou rekonstrukci silnice.

Harmonogram prací na rekonstrukci hlavního průtahu v Blansku byl sestaven v koordinaci s pracemi v Lažánkách. Uzavírka zde končí k 30.06. 2015. Lažánky měly být průjezdné již začátkem jara, bohužel došlo ke komplikacím, které zdůvodnila Ing. Zouharová z Dopravních staveb Brno: „Z důvodu problémů s podmáčeným podložím pod vozovkou a kanalizací, která je zde na mnoha místech v havarijním stavu, se zde nelze vyhnout hloubkovým sanacím, se kterými se v původním projektu nepočítalo“. 

Na zdržení autobusových linek, způsobeném nesnadným průjezdem Lažánkami, reaguje aktuálně i společnost KORDIS JMK, která počítá s úpravou jízdních řádů a přemístěním některých zastávek. O aktuálním stavu jsou občané informováni prostřednictvím blanenského webu.

Starosta města Ivo Polák si v souvislosti se složitou dopravou ve městě pochvaluje především spolupráci s MB Blansko a Policií ČR: „Městská policie řídí ve špičkách dopravu na křižovatce Sadová/Seifertova, snaží se tak docílit maximální možné plynulosti. Na tomto místě musím však poděkovat i ohleduplným řidičům, kteří si mnohdy dávají přednost i tam, kde by nemuseli, jen aby se uvolnily oba směry.“

„Dosud nemám informace o tom, že by v důsledku komplikovaného průjezdu městem došlo k nějakým mimořádně závažným nehodám,“ uzavírá starosta.

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter