Ambulance klinické logopedie připravuje od září kurz grafomotoriky

11. srpna 2015, tiskové zprávy, přečteno: 1826×

Ambulance klinické logopedie připravuje od září 2015 nový komerční program – kurz grafomotoriky. Program „Veselé malování“ je určen především dětem předškolního věku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Cílem tohoto programu je rozvoj jemné motoriky a grafomotorických dovedností, tzn. naučit dítě jak správně držet psací náčiní, odbourat obavy z neúspěchu, z kresby aj. Velice cennou hodnotou je naučit rodiče jak společně s dítětem zvládnout něco, co se nedaří. Každý na to má!

Program probíhá skupinovou formou, standardně 15 sezení /1x týdně.

Cena programu je 1500,-Kč /15 sezení včetně vstupní diagnostiky.

Kromě výše uvedeného programu nabízíme další, již osvědčené programy:

HYPO – skupinový program zaměřený na přípravu předškolních dětí od 5,5 let do 8 let, který pomáhá předcházet specifickým poruchám učení. Je vhodný pro předškolní děti i děti s odkladem školní docházky.

KUMOT – skupinový program pro rozvoj motoriky a sociálních dovedností pro děti od 5 do 8 let, který podporuje schopnost uvolnění, ovládání impulsů, zlepšení hrubé i jemné motoriky, nácvik vyjadřování citů a začlenění dětí do skupiny. Je vhodný pro nesmělé či hyperaktivní děti.

KUPREV – individuální kurz prevence zaměřený na začlenění dítěte do skupiny, vhodný pro nesmělé děti a děti s poruchou komunikace – pro děti od 4 let do 8 let.

KUPOZ – individuální program pro rozvoj pozornosti pro děti od 8 let je zaměřený na zlepšení pozornosti, komunikace a vztahu mezi rodičem a dítětem, zlepšení přístupu k práci, odbourání časového stresu a celkové zlepšení při školní práci.

Edukačně stimulační skupinky – příprava pro předškolní děti.

Maxík – příprava pro předškolní děti.

Více informací na www.nemobk.cz.

Bc. Kateřina Ostrá
Tisková mluvčí

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter