Množství dováženého bioodpadu do Blanska se postupně navyšuje

28. srpna 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1722×

Blanenská kompostárna, jejíž kapacita je 2200 t, se zpočátku potýkala s problémem naplnitelnosti. Čtyři roky po svém otevření se ale dočkala stoprocentního naplnění. Podmínky dotace tak byly již v loňském roce jednoznačně splněny a i letos vše nasvědčuje, že tomu nebude jinak.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Stavba kompostárny započala v roce 2010, dokončena pak byla v roce následujícím. Blanenský provoz byl vybudován díky dotacím z EU, 17 mil. korun však město obdrželo s podmínkou udržitelnosti po dobu pěti let.

Zcela naplnit kapacitu 2200 t bylo zpočátku poměrně obtížné. Ve třetím roce provozu se ale naplnilo více jak 75 % celkového objemu, čtvrtý rok pak přinesl stoprocentní naplnění. „I když letošní rok je poměrně suchý a hlavní sezona teprve přijde v podzimních měsících, do konce července blanenská kompostárna již zpracovala více jak 1000 t bioodpadu. Není tedy důvod k pochybnostem, že by se nám snad nepodařilo dosáhnout kompletního naplnění i letos,“ je přesvědčen Jiří Crha, 1. místostarosta města Blanska.

Jiří Crha v blanenské kompostárně
Jiří Crha při návštěvě provozu blanenské kompostárny na jaře 2013. Foto: S. Mrázek

Jiří Crha si je nicméně vědom, že služby kompostárny je přesto třeba neustále propagovat, a to nejen v rámci blanenského okresu. „Přímo pro občany připravuje město Blansko od roku 2012 pravidelný pytlový svoz bioodpadu ve dvoutýdenních intervalech. Jednáme také s okolními obcemi, aby i ony do kompostárny v Blansku vozily svůj biologický odpad. Této možnosti v současnosti využívá především Sdružení obcí Tišnovska nebo město Kuřim.

Provozovatel se snaží klientům vyjít vstříc. V případě větší sklizně není např. problém přistavit dle dohody kontejnery na místo určení. Lidé ale mohou odkládat bioodpad také do určených kontejnerů, které jsou umístěny ve sběrných dvorech v Horní Lhotě a na Starém Blansku v ul. Na Brankách,“ upřesnil místostarosta.

Aktuální ceník veškerých služeb včetně provozní doby najdete na stránkách kompostárny.

Náklady na projekt vybudování provozu se vyšplhaly na 56,9 mil. Kč. Dotace z uznatelných nákladů tehdy činila 40 %, tj. 16,8 mil. Kč. V současné době se řeší úprava dopravního značení, často se totiž stává, že lidé na Starém Blansku při hledání kompostárny bloudí.

Jana Franchi

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter