Střípky ze zastupitelstva

12. srpna 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1508×

Starostou komentovaná usnesení z posledního zasedání zastupitelstva města.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na červnovém ZM se projednávaly následující body, které zaslouží pozornost:

Smlouva o zápůjčce peněz se smlouvou budoucí kupní ZO ČZS Blansko na nákup „Domu zahrádkářů“
Zastupitelstvo schválilo bezúročnou zápůjčku ve výši 1,5 mil. Kč Základní organizaci zahrádkářského svazu Blansko na nákup „Domu zahrádkářů“, jehož součástí je budova a přilehlé pozemky. Současně byla schválena smlouva o zápůjčce peněz se smlouvou budoucí kupní se ZO ČZS Blansko na nákup „Domu zahrádkářů“. Pro případ, že ZO ČSZ Blansko nebude schopna splácet, uzavře na „Dům zahrádkářů“ s městem kupní smlouvu, přičemž v kupní ceně bude zohledněna poskytnutá zápůjčka, nesplacená výše zápůjčky a případně též zhodnocení budovy vynaložené ZO ČSZ Blansko při zohlednění amortizace.

Byl projednán Závěrečný účet města Blansko za rok 2014Zpráva o přezkoumání hospodaření, ze které vyplývá, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky a lze souhlasit s celoročním hospodaření bez výhrad. V tomto smyslu Zastupitelstvo města Blanska schválilo i návrh usnesení.

Důležitým bodem byl výkup pozemků do vlastnictví města, které jsou potřebné pro přípravu plánovaného přemostění Svitavy na Staré Blansko. Na jednání zastupitelstva města byla schválena koupě první části těchto pozemků potřebných k plánované investici.

Byl projednán a schválen záměr převodu zřizovatelské funkce Muzea Blansko z města Blanska na Jihomoravský kraj. Schválení záměru předchází projednání a schválení Dohody o spolupráci mezi městem Blanskem a Jihomoravským krajem při určení a vymezení jasných podmínek převodu. Bylo přijato usnesení schvalující záměr zrušit k 31.12.2015 příspěvkovou organizaci Muzeum Blansko z důvodu, že dosavadní muzejní činnost bude ve městě Blansku od 01.01.2016 vykonávat Jihomoravský kraj a jeho nově zřízená příspěvková organizace muzejního typu.

Byla projednána Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce ze Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013–2023. Tento monitorovací cyklus je zaveden pravidelně s periodicitou jednoho kalendářního roku. Zastupitelstvo města tuto zprávu v jednotlivých oblastech sociální, řízení a správa, územní rozvoj, školství, zdravotnictví, doprava, bydlení, bezpečnost, kultura, cestovní ruch, sport, životní prostředí, technická infrastruktura a informační společnost projednalo a vzalo na vědomí.

Ivo Polák
starosta města Blanska

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter