Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Bejvávalo aneb Za blanenských dávných časů – 7. kolo

30. září 2015, historie, přečteno: 1541×

V letošním i roce příštím slaví Blansko hned několik výročí, která se vážou k historii našeho města. Abyste se s historickým Blanskem seznámili ještě lépe, připravili jsme pro vás poznávací soutěž.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ve spolupráci s Galerií a antikvariátem Jonáš Blansko jsme pro vás ke 110. výročí povýšení Blanska a k 880. výročí první písemné zmínky o městě v Letopise kanovníka Vyšehradského připravili poznávací soutěž. Vaším úkolem je odpovědět na otázky, které se vztahují ke zveřejněnému snímku. Soutěžní snímek uveřejníme vždy jednou za měsíc až do konce roku 2015. 

Ze správných odpovědí vždy vylosujeme výherce, který obdrží věcnou cenu věnovanou městem Blansko nebo Galerií a antikvariátem Jonáš.

V 6. kole soutěže jsme se ptali na to, kde sídlila Firma F. & J. Charvát, mydlárna Blansko (výroba mýdla a chemicko-technických výrobků). Firma sídlila na dnešní Smetanově ulici. Správně na otázku odpovědělo 14 soutěžících.

Losování určilo výherce minulého kola. Stal se jím Miloslav Kuchař z Blanska. Cena v podobě tašky s publikacemi a dalšími předměty věnovanými Galerií a antikvariátem Jonáš, Blanenskou informační kanceláří Blanka a redakcí Zpravodaje města Blanska je pro něho připravena v informační kanceláři.

Napsali jste nám:

Po jejím zrušení byl v oné budově ústředna tehdejšího rozhlasu po drátě (kolem roku 1958). (M. Fadrný)

Firmu založil asi Emanuel Charvát kolem roku 1840, pak ji vedl Jan Charvát (člen výboru Společenstva živností), byl také starostou v letech 1855–1867, pak syn František a pak Jaroslav Charvát. Objekt firmy byl zbourán v rámci asanace středu města kolem roku 1961, kdy se začala výstavba nejvyšší budovy v městě. (J. Podrabský)

Soutěžní otázka 7. kola:

Pohlednice zachycuje blanenské sídliště.

soutěžní snímek

1. Jak se sídliště jmenovalo?
2. Ve kterém období vzniklo?

Odpovědi se svým jménem a poštovní adresou zasílejte buď na e-mail: zpravodaj@blansko.cz, nebo na adresu redakce: Zpravodaj města Blanska, Hybešova 1, 678 01 Blansko nejpozději do 12. října 2015

Jméno výherce zveřejníme v dalším kole soutěže.

 

Brzy v Blansku


01.02. 20:00 h, Dělnický dům
Sousedský bál 2019