Muzeum Blanenska začne fungovat od listopadu

6. října 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1975×

Proces vyjednávání o převodu stávajícího Muzea Blansko pod správu Jihomoravského kraje je u konce. Tato blanenská instituce bude zrušena ke dni 31. prosince 2015, k 1. listopadu 2015 pak bude založena příspěvková organizace nová pod názvem Muzeum Blanenska.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Hlavním důvodem toho „převodu“ byl podle blanenského místostarosty Jiřího Crhy především fakt, že Blansko je podobně jako Boskovice jedním z mála bývalých okresních měst, která jsou dosud muzejními zřizovateli. V jiných okresech jsou totiž tyto instituce spravovány jednotlivými kraji.

„Naší primární snahou bylo narovnání tohoto stavu, který Blansko značně znevýhodňoval. Náklady spojené s financováním muzea byly nemalé. Jeho roční rozpočet se pohybuje okolo pěti milionů korun. Kraj nám sice na chod muzea každoročně přispíval dotací, která se pohybovala v rozmezí od 400-900 tisíc korun, minimálně čtyři miliony korun tak plynuly z rozpočtu města. Dosud město uvolnilo za tímto účelem přes 80 milionů korun,“ objasňuje Crha.

Pro Blanenské i návštěvníky města se nic podstatného nezmění. Příspěvková organizace města Muzeum Blansko zanikne k 31.12.2015, kraj, jako přejímací územní samosprávní celek, zřídí k 1. listopadu 2015 organizaci novou. Faktický převod příspěvkové organizace současná legislativa totiž neumožňuje.

„Všichni stávající zaměstnanci přejdou na příspěvkovou organizaci Muzeum Blanenska. Město Blansko bezplatně daruje kraji všechen movitý majetek, který v současnosti muzeum ke své činnosti využívá. Šestadvacet sbírkových předmětů si však město ponechá, jedná se většinou o litinový mobiliář,“ upřesnil parametry zrušení Muzea Blansko první místostarosta.

Jednou z hlavních podmínek Blanenských bylo také zachování nejvýznamnějších kulturních a společenských akcí připravovaných ať už muzeem, nebo ve spolupráci s městem Blansko. Nově vzniklá organizace bude tedy i nadále organizovat akce jako například Muzejní noc, Blanenské zámecké dny nebo Hudba na blanenském zámku. V prostorách zámku pak městu umožní pořádat svatební obřady, zahájení turistické sezony a podobně. Muzeum Blanenska tak bude na základě dohody i v budoucnosti spolupořadatelem Jarmarku a Dne dětí, Vítání sv. Martina a tradičního vánočního koncertu.

Jako příležitost k dalšímu rozvoji bere zřízení nové krajské příspěvkové organizace ředitelka muzea Pavlína Komínková: „Těším se na spolupráci s ostatními muzei, která patří pod Jihomoravský kraj, a věřím, že Muzeum Blanenska bude mít pozitivní přínos pro návštěvníky i pro město.“

Jana Franchi

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter