Práce na vodovodních přivaděčích mohou způsobit zákal pitné vody

7. října 2015, tiskové zprávy, přečteno: 1799×

Na Blanensku v současné době vrcholí rozsáhlý vodohospodářský projekt s názvem „Rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů“. Práce probíhají za plného provozu vodovodních sítí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Na Blanensku v současné době vrcholí rozsáhlý vodohospodářský projekt s názvem „Rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů“, který je nejvýznamnější investicí na Blanensku do vodohospodářského majetku za posledních několik desítek let.

Projekt řeší výměnu páteřního potrubí včetně rekonstrukce vodárenských objektů. Po dokončení projektu, které je plánováno na konec letošního roku, v hodnotě asi 270 milionů korun bude vyměněno potrubí na desítkách kilometrů čtyř přivaděčů pitné vody, a to mezi Velkými Opatovicemi a Boskovicemi, Boskovicemi a Blanskem, Bořitovem a Blanskem a obcí Lažany a Blanskem.

Stavba je náročná nejen investičně, ale především klade zvýšené nároky na koordinaci jednotlivých prací. Náročnost akce je o to větší, že probíhá za plného provozu vodovodních sítí tak, aby obyvatelé regionu měli nepřetržitě zajištěnu dodávku vody. A to i v době, kdy výstavba vyžaduje odstavit některé zdroje a zásobovat spotřebitele pitnou vodou z jiného tlakového pásma než je obvyklé a standardní.

V důsledku toho se mění tlakové poměry ve vodovodní síti a dochází ke změnám proudění vody v potrubí, což může vést k uvolnění inkrustů a potencionálnímu zákalu dodávané pitné vody. Naší společností je vždy před takovýmto opatřením prováděno zvýšené odkalení vodovodní sítě a z bezpečnostních důvodů hygienické zabezpečení nad standardní minimální rámec.

Bohužel v některých případech nejsme schopni ani těmito maximálně možnými opatřeními případný zákal ve vodovodní síti eliminovat. V případech, kdy se podobné zabarvení vody objeví, je nejefektivnějším způsobem odpouštění vody, až se stržené usazeniny vypláchnou. Po celou dobu prací také jsou odebírány laboratorní vzorky vody, které prokazují, že zákal vody je zdravotně nezávadný a jedná se tedy především o senzorickou záležitost.

Omlouváme se všem spotřebitelům za případné problémy, které jim mohou v souvislosti s rozsáhlou výměnou potrubí v regionu vzniknout.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. Divize Boskovice

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter