Problematika centrálního zásobování teplem

5. října 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 3110×

30. září 2015 byla oficiálně představena TECHNICKO-EKONOMICKÁ STUDIE „Koncepce snížení ceny tepla z CZT ve městě Blansku“. Tato studie byla zpracována Vyskou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Výzkumným energetickým centrem.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Předmětem zpracování technicko-ekonomické studie (TES) je nalezení možností pro snížení ceny tepla z Centrálního zásobování teplem (CZT) konečným zákazníkům, se zaměřením na posouzení navrhovaných opatření ve vybraných okrscích.

V rámci návrhů úsporných opatření byly posouzeny možnosti rekonstrukce stávajících zdrojů, rekonstrukce rozvodů tepla nebo možnosti instalace kogeneračních jednotek, návrh rozdělení jednotlivých opatření do etap a taktéž výpočty konečné ceny tepla pro zákazníky po jednotlivých etapách. Rovněž byly posouzeny vlivy odpojování zákazníků od CZT nejen na soustavu rozvodu tepla a její vyregulování, ale také na konečnou cenu tepla pro koncového odběratele.

Závěr TES se týká analýzy možnosti získání dotačních prostředků na realizaci jednotlivých opatření, možností snížení tepla pro cílové zákazníky a porovnání jednotlivých posuzovaných opatření včetně doporučení pro realizaci (či nerealizaci) záměru.

Termín pro veřejnou diskuzi, v rámci které bude město shromažďovat případné náměty a připomínky k TES, bude ze strany města oznámen později.
Město, vzhledem k závažnosti problematiky CZT, zajistí veřejné projednání problematiky CZT.

Ing. Petr Rizner

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter