Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Sborník muzea Blansko 2015

28. října 2015, historie, přečteno: 1185×

V letošním Sborníku Muzea Blansko je pro čtenáře připraveno opět množství zajímavého čtení z oblasti přírodovědné i společenskovědné.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

L. Slezák, R. Cendelín a J. Pokorný publikují výsledky telegnostického průzkumu v jižní části Moravského krasu, tedy oblasti, na kterou se dlouhodobě odborně zaměřují. H. Havel a I. Harna připomínají 70. výročí vzniku Speleologického klubu v Brně, v článku I. Štelcla se dovíme, že spory o Macochu sahají vskutku do dávné minulosti a P. Zajíček se věnuje jeskyni Výpustku na historických mapách 19. století.

D. Mikeš, J. Havlík a V. A. Gregor sestavili zprávu o průstupu jeskyněmi Jedovnického potoka ze vchodu do Býčí skály do východu z Rudického propadání a zpět. Při průchodu jeskynními prostorami pořídili autoři řadu fotografií. Pro jejich jedinečnost obsahuje sborník i barevnou přílohu, obsahující právě ony unikátní snímky.

obálka sborníku Muzea Blansko 2015

Ve společenskovědné části vzpomíná Ing. Petlach na přípravu výstavby přečerpávací vodní elektrárny Markersbach v tehdejší NDR, bývalý pracovník muzea J. Čeladín píše o autoru velmi rozšířených soch Josefa II. Richardu Kauffungenovi. Z dalších příspěvků můžeme zmínit například Jak kdysi tekla řeka Svitava od B. Šimíčka či článek o povýšení Rájce nad Svitavou na městys a město od P. Sychry.

Letošní sborník je posledním, který vydává Muzeum Blansko. Důvodem je převod muzea pod Jihomoravský kraj a změna statutu celé instituce. Redakce sborníku pevně věří, že zmíněná organizační změna nepovede k zániku muzejního periodika a že se čtenáři se sborníkem, i když pod jiným názvem a možná se změněnou grafickou podobou, budou setkávat i v dalších letech.

Milan Koudelka

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918
02.11. 19:00 h, Dělnický dům
Tři muži na špatné adrese