Odborná studie potvrdila, že CZT v Blansku bude za tři roky nejvýhodnější

18. listopadu 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1939×

Centrální zásobování teplem (CZT) versus odpojení od teplárenské soustavy a přechod k individuálnímu zdroji tepla. Jde o poměrně dost diskutované, a v Blansku navíc aktuální téma. V roce 2018 bude totiž splacena investice do rekonstrukce a modernizace systému CZT, která proběhla před třinácti lety. Vedení města proto nechalo vypracovat na toto téma technicko-ekonomickou studii.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Vedení města zadalo Výzkumnému energetickému centru při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava odbornou studii na téma Koncepce snížení ceny tepla z CZT ve městě Blansku. Jejím hlavním úkolem tudíž bylo vypracovat návrhy takových úsporných opatření, která by zaručila maximální snížení ceny tepla konečnému spotřebiteli,“ uvedl Jiří Crha, první místostarosta.

„Podstatné je, že stávající smlouvy se současným provozovatelem CZT ve městě Blansku vyprší v závěru roku 2018, čímž ušetříme více než deset milionů korun na nájemném, které je přirozeně zahrnuto do konečné ceny tepla. Dalších pět milionů korun každoročně padlo na splátku kogeneračních jednotek, které rovněž zajišťují výrobu elektrické energie. V rámci celé soustavy se tak celkové náklady sníží minimálně o patnáct milionů korun,“ zdůraznil Crha.

To, že v současné době je cena tepla v Blansku poměrně vysoká, připouští i Petra Pavloková, zpracovatelka studie: „Nyní je Centrální zásobování teplem oproti jiným zdrojům tepla skutečně v nevýhodě. Po roce 2018 a po provedení navrhovaných opatření ale už bude mít CZT cenu tepla nejvýhodnější.“

Blanenští, již odebírají teplo z CZT, aktuálně platí zhruba 603 korun za GJ (gigajoul) bez DPH. Podle závěrů vypracované studie by v případě odebírání tepla z domácích kotelen zaplatili po roce 2018 490 korun za GJ bez DPH a majitelé tepelných čerpadel 613 korun za GJ bez DPH. U CZT by konečná cena pro spotřebitele klesla až na 464 korun za GJ bez DPH.

„Znovu musím zdůraznit, že v případě, že někdo uvažuje o možnosti odpojení se od soustavy CZT, musí počítat s tím, že v prvé řadě je nutné započítat do celkových nákladů rovněž vstupní investici v podobě vybudování kotelny nebo zakoupení tepelného čerpadla. A tím to nekončí. Majitelé těchto zařízení musí pamatovat na pravidelné revize, opravy, v případě tepelných čerpadel rovněž na náklady spojené s protihlukovým opatřením. V případě odpojování od soustavy samozřejmě existuje určitá únosná míra, kdy je počet připojených objektů ještě retabilní. Ze studie vyplývá, že taková hranice odpovídá zhruba 60-65 GJ za rok. Současný odběr je zhruba na 80 GJ, je tedy patrné, že ta rezerva není až tak velká.

Od 1. ledna 2019 by mělo dojít ke snížení ceny tepla asi o 23 % v porovnání s aktuální situací. Pokud nedojde k navýšení ceny plynu, jednoznačně se to vyplatí. Považuji za nezodpovědné rozbít něco, co si občané sami zaplatili, a navíc právě v okamžiku, kdy by pro ně cena tepla měla být nejzajímavější. Nejlepší rozhodnutí je pokračovat, studie to dává jasně najevo,“ je přesvědčen první místostarosta.

Podle něho je důležitá informovanost občanů. Také proto vedení města hodlá uspořádat veřejně přístupný seminář na toto téma, kde se Blanenští budou moci blíže seznámit se závěry uvedené studie.

Jana Franchi

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter