BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Devět století...

8. listopadu 2015, historie, přečteno: 1112×

...tak dlouho již trvá ono pomyslné duchovní pouto mezi Blanskem a Olomoucí. Blansko, jako trvale osídlená lokalita, existovalo samozřejmě již před první písemnou zmínkou o něm (1136).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Kdy přesně vzniklo, nevíme, jisté však je, že se záhy stalo důležitou součástí majetků olomouckého biskupství, založeného už roku 1063, kdy si kníže Vratislav vybral za prvního biskupa mnicha Jana.

Původní těsný vztah s olomouckou kapitulou se postupně uvolnil a zůstal jen formálním, protože faktickými pány Blanska se později stávali příslušníci světské šlechty, přesto nikdy nezmizel docela. Je to přitom skoro k neuvěření. Za ta dlouhá staletí se původní malá osada změnila ve dvacetitisícové město.

Několikrát se také změnil název, velikost i forma našeho státu, České země byly postupně součástí království, císařství, republiky i Evropské unie, v jejich čele stáli nejen slavní králové, vznešení císařové či charismatičtí prezidenti, ale také němečtí říšští protektoři a nebo soudruzi generální tajemníci... Přesto jak Blansko, tak instituce olomouckého biskupa šťastně všechny tyto dějinné převraty a zvraty přečkaly.

Na olomouckém stolci se až do roku 1776 vystřídalo 54 biskupů a hned od následujícího roku na tuto úctyhodnou linii až dodnes navázalo celkem 14 olomouckých arcibiskupů. Ten současný, arcibiskup Jan Graubner, se také na pozvání starosty našeho města a blanenské farnosti letošního Vítání sv. Martina zúčastní. V jeho osobě se nám tato téměř devítisetletá historická kontinuita vztahu mezi Blanskem a Olomoucí symbolicky znovu připomene.

Jiří Kučera

Jan Graubner
Mons. Jan Graubner (*1948), 14. arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Vyrostl ve Strážnici jako jeden z pěti sourozenců. V roce 1968 zahájil v Olomouci studia teologie, na kněze byl vysvěcen v červnu 1973. Působil ve Zlíně a Valašských Kloboukách, později byl farářem ve Vizovicích. V roce 1990 byl jmenován pomocným biskupem olomouckým a v roce 1992 se stal olomouckým arcibiskupem. V letech 2000 – 2010 byl předsedou České biskupské konference. V současnosti je jejím místopředsedou a delegátem pro charitativní činnost (byl iniciátorem vzniku Tříkrálové sbírky). Janu Graubnerovi byl roku 2008 propůjčen Řád T. G. Masaryka.

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.