Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Deskové hry slaví úspěch

11. prosince 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1280×

Město Blansko v roce 2015 úspěšně realizovalo projekt financovaný z rozpočtu Jihomoravského kraje Kdyby mládí vědělo, kdyby stáří mohlo. Účelem tohoto projektu bylo podpořit prorodinné aktivity na úrovni obce. Jihomoravský kraj na něho uvolnil třicet tisíc korun.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jedním z nositelů projektu byla Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Blansko, která v jeho rámci zrealizovala několik odborných seminářů pro širokou veřejnost.

Deskové hry v MKD Blansko

Druhým účastníkem se stal Městský klub důchodců, ve kterém byl rozšířen okruh činnosti o Kroužek deskových her.

Na náklady města byla ještě před zahájením projektu rozdělena tamní klubovna na dvě menší. Z krajské dotace pak byla pořízena souprava variabilních stolů odpovídající ergonomie a více jak dvacet deskových a stolních her různých náročností, které přispěly k trénování paměti, utužování kognitivních funkcí, rozvoji jemné motoriky a především k socializaci seniorů a podpoře mezigeneračního soužití. V kroužku se totiž společně scházeli a scházejí senioři se svými vnoučaty.

Mentorka kroužku paní Růžena Markusová svým zaujetím pro činnost a proaktivním přístupem k navazování vztahů mezi seniory a nejmladší generací přispěla k velmi příjemné atmosféře, za což jí patří velké poděkování.

Z důvodu velkého zájmu o tuto aktivitu bude kroužek pokračovat i v kalendářním roce 2016. Všechny zájemce o tento způsob trávení volného času proto srdečně zveme k nám do Městského klubu důchodců přisednout k našim „hracím stolům“.

 Logo Blanska výročníLogo kraje

odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

 

Brzy v Blansku


15.12. 15:00 h, nám. Republiky
Třetí adventní sobota
19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík