Pozvánka na zasedání zastupitelstva

8. prosince 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1925×

7. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 15.12.2015 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 1. Zahájení, proškolení k elektronickému hlasovacímu systému

 2. Schválení programu 7. zasedání zastupitelstva města

 3. Nový Jednací řád Zastupitelstva města Blansko

 4. Prodej pozemků

 5. Výkupy pozemků

 6. Ostatní záležitosti oddělení Pozemky

 7. RS – Blansko, sídliště Sever, IV. etapa

 8. Zpráva o uplatňování Územního plánu Blansko s pokyny pro zpracování návrhů změn

 9. Vzorové smlouvy pro poskytování dotací subjektům Městem Blansko

 10. Prominutí sankcí při splácení půjčky ze SFRB

 11. Přijetí úvěru na předfinancování dotačních akcí

 12. Rozpočtová opatření

 13. Návrh rozpočtu Města Blansko na rok 2016

 14. Žádost o udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 2/2011

 15. Žádost o poskytnutí individuální dotace – ÚAMK BIKETRIAL BLANSKO

 16. Návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky č. 6/2009, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných Městem Blansko

 17. Darovací smlouvy uzavírané v souvislosti se zrušením Muzea Blansko

 18. Prodej volných bytů

 19. Dohoda o plnění dluhu ve splátkách

 20. Prodej – Veranda Obůrka

 21. Návrh Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko k 01.01.2016

 22. Volba přísedících pro Okresní soud v Blansku

 23. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva a předsedů komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva

 24. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

 25. Interpelace členů zastupitelstva města

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter