Průmyslová zóna v Blansku zažívá novou vlnu zájmu

16. prosince 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1982×

Volba nejlepšího uchazeče pro umístění do centrální části je nově, oproti informacím z října tohoto roku, posunuta mezi tři vážné zájemce. Výběr obsazenosti této plochy o velikosti zhruba 42 tis. m2 je tak rozehrán mezi tři společnosti. Původně jediný zájemce firma Pyrotek hodlá využít celou plochu, zatímco dva noví zájemci požadují pouze polovinu nabízeného území.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

„Původně se skutečně počítalo pouze s firmou Pyrotek, tento záměr už schválila rada města a předala ho i zastupitelstvu. Mezitím se však objevily další dvě firmy, a to GMW, s. r. o. a ČKD Blansko Engineering, a. s.,“ vysvětluje Ivo Polák, starosta města.

„Rada města projednala nové žádosti s tím, že město vyzvalo všechny tři zájemce k vypracování studií s potvrzením počtu nově vytvořených pracovních míst a ceny výkupu pozemků. Do doby vyhodnocení takto doplněných nabídek tudíž zastupitelstvu nebude výběr zájemce do průmyslové zóny předložen,“ dodal Polák.

Zdržení dvou až tří měsíců vzhledem k tomu, že průmyslová zóna nebyla obsazena v několika předchozích letech, podle něho už nehraje žádnou roli.

Zastupitelstvo města Blanska tak v této věci rozhodne nejdříve po Novém roce. 

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter