Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Dotazník k úrovni služeb Městského úřadu Blansko

4. ledna 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1290×

Vážení občané, předkládáme vám opět dotazník k úrovni služeb Městského úřadu Blansko. Znovu se chceme ptát vás, „zákazníků“, kteří využíváte služeb Města Blansko a jeho městského úřadu, jak jste spokojeni se službami, které vám poskytují.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Dotazník je striktně anonymní. Naleznete ho otištěný ve Zpravodaji města Blanska, případně si jeho formuláře můžete vyzvednout v budovách MěÚ Blansko a v Blanenské informační kanceláři Blanka. Na požádání vám jej vydají i na jednotlivých odborech MěÚ.

Můžete ho také vyplnit i elektronicky na www.blansko.cz.

Prosíme vás, abyste si našli chvilku na vyplnění tohoto dotazníku a také o zachování co největší míry objektivity při odpovědích na pokládané otázky. Výsledky tohoto šetření pro nás budou důležitým vodítkem k dalšímu zlepšování činnosti úřadu a jím poskytovaných služeb, proto čím větší počet respondentů na otázky objektivně odpoví, tím přesnější obraz o míře spokojenosti veřejnosti s naší prací si budeme moci udělat.

Vyplněný dotazník můžete odevzdávat do připravených a označených schránek:

  • v budově MěÚ na nám. Republiky 1 v 1. podlaží

  • v budově MěÚ na nám. Svobody 3 v přízemním atriu

  • v Blanenské informační kanceláři Blanka na ul Rožmitálově

Prosíme vás o odevzdání vyplněných dotazníků do 10. února 2016. Poté budou všechny doručené dotazníky zpracovány. Dosažené výsledky šetření budou projednány vedením města a budou sloužit jednak jako zpětná vazba a také jako náměty pro zlepšení činnosti úřadu a orgánů města. Zjištěné výsledky šetření budou následně také zveřejněny.

Za vaše odpovědi a podněty vám předem jménem MěÚ Blansko děkuji.

Mgr. Ivo Polák
starosta města

oddělení sekretariát starosty

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918
02.11. 19:00 h, Dělnický dům
Tři muži na špatné adrese