Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Informace pro žadatele o dotaci z oblasti sportu a z oblasti kultury a zájmové činnosti

19. ledna 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1262×

Termín pro podání žádostí o dotace v oblasti podpory sportu a v oblasti kultury a zájmové činnosti vypršel 7. prosince 2015. Všechny žádosti byly podrobeny fázi hodnocení formálních náležitostí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Všichni žadatelé obdrželi prostřednictvím e-mailu uvedeného v žádosti informaci o stavu jejich žádosti. V případě, že žadatel informaci neobdržel, nechť tuto skutečnost co nejdříve sdělí na e-mailovou adresu: dotace.sport@blansko.cz (pro oblast sportu), resp. dotace.kultura.zajmovka@blansko.cz (pro oblast kultury a zájmové činnosti).

Do konce ledna bude provedeno věcné hodnocení obsahu projektu. Nejpozději do konce února 2016 by měla Rada města Blanska v rámci dotačního řízení rozhodnout o tom, které projekty a v jaké výši budou z rozpočtu města podpořeny (pro částky do 50 tis. Kč), resp. do konce března 2016 Zastupitelstvo města Blanska (pro částky nad 50 tis. Kč).

Všichni žadatelé budou průběžně informování o změně stavu svých žádostí.

Odbor ŠKOL současně upozorňuje všechny žadatele o dotaci, že ačkoli nebylo přidělení dotací zatím schváleno, je třeba postupovat dle příslušných Metodik, tj.:

 1. min. 14 před konáním akce, kterou žadatel o dotaci v 1. pilíři z oblasti kultury a zájmové činností hodlá vykázat jako tzv. veřejnou prezentaci, informovat o konání této akce v rozsahu: CO – KDE – KDY – PRO KOHO, a to elektronicky na e-mail: dotace.kultura.zajmovka@blansko.cz

 2. informovat o konání akce v rámci 2. pilíře z oblasti kultury a zájmové činnosti v rozsahu: CO – KDE – KDY – PRO KOHO, a to elektronicky na e-mail: dotace.kultura.zajmovka@blansko.cz.

Kromě výše uvedených povinností je bez ohledu na dotaci třeba postupovat v případě konání kulturních a veřejných akcí v souladu s platnými předpisy města, tj.:

  1. ohlásit pořádání akce min. 10 dnů před konáním akce na odbor ŠKOL,

  2. do 10 dnů po akci podat Přiznání k poplatku ze vstupného a příslušný poplatek zaplatit. Sazby poplatku činí 10 % z vybraného vstupného sníženého o DPH, pokud byla v ceně obsažena.

Poplatek se neplatí:

 1. z akcí, jejichž celý výtěžek ze vstupného je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

 2. ze vstupného na vystoupení amatérských souborů mimo tanečních zábav

 3. ze vstupného na divadelní představení, filmová představení, koncerty vážné hudby a výstavy uměleckého charakteru

 4. ze vstupného na akce pořádané pro děti do 15 let a pro osoby se zdravotním postižením

 5. ze vstupného na plesy od 01.01. do 31.03. kalendářního roku

 6. ze vstupného na kulturní a gastronomické akce zahrnuté do oficiálního programu Vítání sv. Martina.

 1. požádat radu města o udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko v případě, že kulturní akce se koná po 22:00 hodině ve venkovních prostorách nebo po 02.00 hodině ranní ve vnitřních prostorách budovy.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru ŠKOL

odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy