Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Plánovaná oprava uzavře most přes železniční trať na obchvatu v Rájci-Jestřebí

9. ledna 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2700×

Důvodem opravy mostu, která si vyžádá úplnou uzavírku, je jeho havarijní stav. Investorem akce, jejíž náklady se odhadují na 55 milinů korun, je Jihomoravský kraj. Práce začnou na jaře.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Rekonstrukce rájeckého mostu se provede za vyloučení veškerého silničního provozu, které bude záviset na harmonogramu výluky železniční dopravy Brno-Česká Třebová.

Předpokládá se, že práce na opravách mostního objektu proběhnou od dubna do listopadu 2016 s tím, že tranzitní doprava pro nákladní vozidla bude vedena po silnici I/43 a ostatní doprava včetně autobusů v průtahu města Rájec-Jestřebí.

Povolující úřad pro uzavírku je oddělení silničního hospodářství Blansko. Stavební povolení na mostní objekt již nabylo právní moci.

odbor stavební úřad

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík