Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Ukládání bioodpadu má vzestupný trend

28. ledna 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1130×

Blanenská kompostárna funguje od roku 2011. Když zahajovala svůj zkušební provoz, bylo sem uloženo 500 tun biologicky rozložitelného odpadu z celkové kapacity 2173 tun. Loni byla její naplněnost téměř stoprocentní. Biodpad sem dováží i z okolních obcí, nejčastěji z Tišnovska.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„I když byl rok 2015 oproti roku předešlému velmi suchý, nebyl úbytek přijatého odpadu nikterak dramatický. Do blanenské kompostárny se tak uložilo pouze o 162 tun biologicky rozložitelného odpadu méně než v roce 2014,“ uvedl místostarosta Jiří Crha, který si chválí, že subjektů, které využívají tohoto zařízení nadále přibývá.

Kromě města samotného, které sem pravidelně ukládá zhruba 1000 tun městské zeleně ročně, sem dodávají biodpad i okolní obce. K naplněnosti tohoto ekologického zařízení tak přispívá i Vavřinec nebo Olomučany. Standardně největší přísun odpadu každoročně zajišťuje Sdružení obcí Tišnovska, KTS Ekologie, s. r. o. nebo CTS Kuřim, s. r. o.

Kompostárna v Blansku
V rámci dne otevřených dveří má veřejnost možnost nahlédnout do provozu nejen kompostárny, ale i čističky odpadních vod na Starém Blansku. Prohlídky v obou ekologických zařízeních jsou zpravidla doplněny i odborným výkladem. Foto: S. Mrázek (květen 2013)

Město Blansko pravidelně organizuje svoz biologicky rozložitelných odpadů (dále jen BRO) rostlinného původu i pytlový svoz BRO od rodinných domů a v některých zahrádkářských lokalitách. Oba svozy probíhají od dubna do listopadu. Pytlový svoz ve čtrnáctidenních cyklech, svoz nádobový pak jednou týdně. 

„Jsme si vědomi, že zvýšení frekvence pytlového svozu by mohlo být prospěšné jak pro občany města, kteří této služby využívají, tak pro další navýšení průběžného naplňování kompostárny. Pokud se nám podaří najít odpovídající dotační titul, uvažujeme i o nákupu dalších sběrných nádob,“ dodal Crha. 

Pro občany města Blanska je na základě předložení dokladu o zaplacení komunálního odpadu uložení biologicky rozložitelných odpadů v kompostárně zdarma. Tito si pak následně mohou zdarma odebrat objemově stejné množství kompostu.

Otvírací doba kompostárny:
Pondělí od 10:00 do 17:00 hodin
Středa od 08:00 do 14:00 hodin
Pátek od 08:00 do 14:00 hodin

Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a na ul. Na Brankách, kam mohou biologicky rozložitelný odpad odložit v době, kdy je kompostárna uzavřena.

Obě SSO mají provozní dobu od úterka do čtvrtka od 10:00–17:00 hod., v pátek od 10:00–18:00 hod. a v sobotu od 08:00–12:00 hod.

red