Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

V lednu lze žádat o příspěvek na mobilitu

6. ledna 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1459×

K datu 31.12. 2015 skončil nárok na příspěvek na mobilitu všem osobám, kterým byla tato dávka přiznána v letech 2012 a 2013, a to podle legislativy účinné do 31.12.2013.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Aby těmto osobám mohl být příspěvek na mobilitu přiznán a vyplácen i po uvedeném datu, musí žadatel:

  • mít nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označeným symbolem ZTP nebo ZTP/P podle legislativy účinné od 01.01.2014

  • podat žádost o příspěvek na mobilitu na Úřad práce v lednu 2016.

Úřad práce posílal občanům, kterých se tato situace týkala, dopis s upozorněním a formulářem žádosti o příspěvek na mobilitu.

Vyplněnou žádost je nutné podat na pracoviště Úřadu práce ČR uvedené v záhlaví dopisu. Jestliže žadatel nemá nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením podle předpisů účinných od 01.01.2014, bude žádost o příspěvek na mobilitu zamítnuta.

Pro klienty to znamená zkontrolovat, jaký typ průkazu vlastní, pokud se jedná o průkaz mimořádných výhod vydávaný městskými úřady do prosince 2011, případně dočasný průkaz osoby se zdravotním postižením vydávaný Úřadem práce do dubna 2015, je nutné dostavit se na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce a požádat o jeho výměnu.

odbor sociálních věcí

 

Brzy v Blansku


15.12. 15:00 h, nám. Republiky
Třetí adventní sobota
19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík