BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Provoz mateřských škol o letních prázdninách 2016

2. března 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1717×

Ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen 2016.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Mateřská škola

1. týden
01.07.–08.07.

2. týden
11.07.–15.07.

3. týden
18.07.–22.07.

4. týden
25.07.–29.07.

5. týden
01.08.–05.08.

6. týden
08.08.–12.08.

7. týden
15.08.–19.08.

8. týden
22.08.–26.08.

9. týden
29.08.–02.09.

Rodkovského 2a

provoz

provoz

X

X

X

X

X

X

provoz

Rodkovského 2b

X

X

X

X

X

X

provoz

provoz

provoz

Divišova 2a

X

X

provoz

provoz

X

X

X

X

provoz

ZŠ a MŠ

Dvorská 26

provoz

provoz

X

X

X

X

X

X

provoz

Dvorská 30

X

X

provoz

provoz

X

X

X

X

provoz

Dvorská 96

X

X

X

X

provoz

provoz

X

X

provoz

Údolní 8

provoz

provoz

X

X

X

X

X

X

provoz

Těchov 124

X

X

X

X

X

X

X

X

provoz od 01.09.

Dolní Lhota

X

X

X

X

X

X

provoz

provoz

provoz

Od 29. srpna 2016 budou v provozu všechny mateřské školy kromě Mateřské školy v městské části Těchov – provoz v této mateřské škole bude zahájen ve čtvrtek 01.09.2016.

Informace k přijímání dětí na prázdninový provoz v jiné mateřské škole:

K prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole budou přijímány děti podle kapacitních možností příslušné mateřské školy.

Od 30. května do 3. června 2016 mohou zákonní zástupci dítěte u ředitele mateřské školy, kterou si zvolí k náhradnímu prázdninovému pobytu svého dítěte, osobně vyplnit žádost o přijetí; do konce měsíce června 2016 bude ve správním řízení příslušným ředitelem vydáno rozhodnutí.

Zákonný zástupce přijatého dítěte na prázdninový pobyt uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání.

odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918