Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Vyhněte se dluhům za poplatek ze psů

26. března 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2216×

Plátcem poplatku ze psů je každý držitel psa a poplatek odvádí obci příslušné podle trvalého pobytu držitele psa (poplatek se neplatí tam, kde se fyzicky pes nachází).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Každý držitel psa má na základě vyhlášky města ohlašovací povinnost tzn. držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. V této lhůtě je povinen oznámit také zánik poplatkové povinnosti, a to v případě uhynutí psa, změny držitele psa, změny bydliště a podobně.

Tyto povinnosti jsou stanoveny v čl. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 10 ze dne 14.12.2010. Odkaz: https://www.blansko.cz/samosprava/platne-vyhlasky/2010/10.

Bez ohlášení a doložení těchto změn nelze výši poplatku ovlivnit, popřípadě poplatek zrušit, a dochází tak k navyšování nedoplatků. Je proto důležité, aby ten u koho některá z daných změn nastane, tuto nahlásil správci poplatku formou vyplněného formuláře, zasláním e-mailu: pes@blansko.cz, popřípadě telefonicky 516775508 paní Dagmar Zukalové.

Pokud držitel psa nenahlásí pořízení, případně úmrtí, darování a podobně svého psa, může mu být vyměřen poplatek až ve výši trojnásobku, a ten může být dále exekučně vymáhán, a tím se případná dlužná částka poplatku dále citelně navýší.

Pro komunikaci můžete využít formuláře na internetových stránkách města. Formuláře týkající se poplatků ze psů jsou k dispozici na https://www.blansko.cz/meu/povinne-informace/bod12-formulare

finanční odbor

 

Brzy v Blansku


01.02. 20:00 h, Dělnický dům
Sousedský bál 2019