Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Placení daně z nemovitých věcí

19. dubna 2016, tiskové zprávy, přečteno: 1606×

Ke splatnosti daně z nemovitých věcí, tedy daně, která se týká většiny občanů, a která je výhradně příjmem obcí, dojde 31. května 2016.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V průběhu roku 2015 došlo v rámci Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj k uzavření některých daňových pokladen, respektive k ukončení příjmu hotovostních plateb na některých územních pracovištích finančního úřadu, konkrétně na Územním pracovišti v Tišnově, Ivančicích, Boskovicích, Bučovicích, Slavkově u Brna, Veselí nad Moravou, Mikulově, Hustopečích a Moravském Krumlově.

Daňová složenka (bezplatná poštovní poukázka A – doklad V/DS)

Bezplatné složenky pro placení daně z nemovitých věcí (ale také daně z nabytí nemovitých věcí, daně z převodu nemovitostí a daně z příjmů fyzických osob) jsou k dispozici na každém územním pracovišti Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj.

Současně budou tyto složenky s informací o výši daně z nemovitých věcí a případném přeplatku nebo nedoplatku daně z nemovitých věcí adresně doručovány poplatníkům daně z nemovitých věcí. Za každý kraj bude doručována jedna složenka s výjimkou poplatníků s daní nad 5.000 Kč se splatností rozdělenou na dvě splátky (dostanou dvě složenky), jedna zásilka (obálka) potom může obsahovat více složenek, pokud je adresát poplatníkem daně z nemovitých věcí i v jiném kraji.

Distribuce složenek bude zahájena na přelomu dubna a května tak, aby všichni poplatníci daně disponovali složenkou s dostatečným předstihem před splatností. Při distribuci bude zohledňováno datum narození poplatníka, složenky tak dostanou nejdříve nejstarší občané.

Daňová složenka není určena právnickým osobám. Právnické osoby budou na daňovou povinnost upozorněny Informací o daňové povinnosti zasílanou do datové schránky.

Právnické osoby bez datové schránky obdrží běžnou složenku typu A.

Bezhotovostní převod z účtu

Daň z nemovitých věcí je možné bezhotovostně uhradit na účet Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj vedený u České národní banky, číslo účtu 7755-77628621/0710, variabilní symbol = rodné číslo u fyzické osoby, nebo IČ u právnické osoby, konstantní symbol = 1148; tyto údaje budou uvedeny i na složence distribuované všem fyzickým osobám.

SIPO (soustředěná inkasní platba obyvatelstva)

Poplatníci, kteří do 31.01.2016 zaslali příslušnému správci daně Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, se o placení daně z nemovitých věcí nemusí starat, jejich daňová povinnost bude hrazena zcela automaticky. Těmto poplatníkům proto ani nebude zasílána daňová složenka v rámci jejich adresné distribuce.

Hotovostní platba

Poslední možností je hotovostní platba na pokladně vybraných územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. Tento způsob je nejméně výhodný pro Vaše občany stejně jako pro Finanční správu, nicméně jedná se stále o jeden ze způsobů úhrady daně. Pouze je nutné počítat s kapacitním omezením pokladen a tedy i frontami v období před splatností daně. Se zavedením bezplatných daňových složenek hotovostní platby na pokladnách územních pracovišť finančního úřadu postrádají smysl.

V případě dalších dotazů k dani z nemovitých věcí nebo jejímu placení je možné kontaktovat pracovníky oddělení majetkových daní Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj:

Andrea Koščová, tel. 542 192 143, mail: andrea.koscova@fs.mfcr.cz
Eva Lukášová, tel. 542 192 142, mail: eva.lukasova@fs.mfcr.cz
Ing. Richard Kunc, tel. 542 192 140, mail: richard.kunc@fs.mfcr.cz

Informace poplatníkům jsou rovněž připraveni poskytnout i pracovníci všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj.

Ing. Martin Komárek
ředitel finančního úřadu

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík