Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Další slevy rodinám s dětmi a seniorům přinese nově schválená koncepce rodinné politiky

19. září 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1027×

Zastupitelstvo města schválilo Koncepci rodinné politiky ve městě Blansko na léta 2017–2023. Dokument se opírá o dva základní pilíře: pokračování v poskytování materiální podpory pro rodiny s dětmi a seniory formou dalších slev v městských zařízeních, druhým je pak budování a údržba veřejného prostoru v Blansku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Vedení města se zavázalo již ve svém programovém prohlášení k zpracování koncepce rodinné politiky ve městě. Současný stav, silné či slabé stránky, příležitosti a možná ohrožení aktuálně zanalyzoval odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy.

„Rodinná politika je poměrně diskutovaným tématem, má maximální podporu kraje i ministerstva práce a sociálních věcí, a to nejen morálně, ale i z hlediska nabídky celé řady dotačních titulů,“ připomněl starosta města Ivo Polák.

„Zpracování vlastní koncepce je podmínkou, abychom mohli v budoucnu o některý z nich žádat. Město Blansko se tak zaměřilo především na rodiny s dětmi a seniory. Ti mají již nyní možnost čerpat řadu slev v kulturních, sportovních nebo zdravotnických zařízeních v majetku města. Do budoucna hodláme oslovit další potenciální poskytovatele služeb, aby se k našim zařízením připojili.“

Slevy jsou poskytovány nejen občanům Blanska, nárok na ně mají i lidé, kteří se prokáží Senior pasem nebo Rodinným pasem, bez ohledu na to, zda jsou z Blanska, či nikoliv.

„Nehodláme podcenit ani komunikaci s veřejností. O aktuálních či nově připravovaných slevách či dalších akcích, které podporují rodinnou politiku ve městě, bychom do budoucna rádi informovali prostřednictvím zvláštní tiskoviny nebo na webových stránkách města,“ dodal na závěr Polák.

Kromě materiální podpory hodlá město nabídnou i vhodné podmínky k bydlení. Samozřejmostí by tak měla být dostatečná kapacita předškolních a školních zařízení, začalo se s budováním bezbariérových přechodů, chodníků nebo vstupů do budov. V současné době má bezbariérový přístup i jedna ze čtyř základních škol ve městě, a to na Dvorské ulici. Cílem blanenských radních je podobně zabezpečit všechny školy.

red

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918