Odbor investičního a územního rozvoje předložil statistiky za uplynulý rok

6. února 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 538×

Vybrané statistiky za rok 2016 z okruhu své působnosti předložil odbor investičního a územního rozvoje (INV) Městského úřadu Blansko.

V loňském roce byla na odboru investičního a územního rozvoje uzavřena zhruba stovka dohod o právu provést stavbu či opatření na pozemku (-cích), stavbě (-ách), objektu (-ech) či zařízení (-ích) ve vlastnictví Města Blansko nebo dohod o dočasném použití pozemků města k realizaci staveb.

V těch je stavebníkům při dodržení smlouvou stanovených podmínek vyjádřen souhlas s plánovanou stavbou (typicky rodinných domů, jejich rekonstrukcí, zateplení apod.) a je jim umožněno užít pozemek města, především k realizaci přípojek, vybudování, vjezdů, sjezdů a napojení na místní komunikaci, přestřešení vstupů, dále ke stavbám lešení nebo umístění kontejnerových stání a podobně.

Žadatelům vloni odbor vyhotovil přes šedesát, zpravidla kladných, vyjádření pro potřeby vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení či uzavření veřejnoprávní smlouvy a souhlasů s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu.

statistika-90944-0_550.jpg

V rámci správy pozemků v majetku Města Blansko byly uzavřeny tyto druhy smluv:

  • 33 převodních smluv – kupní smlouvy (prodej i výkup), darovací smlouvy, směnné smlouvy,
  • 43 budoucích smluv – smlouvy o uzavření budoucích smluv (kupních, směnných, o zřízení služebností),
  • 16 nájemních a pachtovních smluv,
  • 35 věcných břemen – smlouvy o zřízení i zrušení věcných břemen-služebností,
  • 12 smluv o výpůjčce.

Ke všem smlouvám se uzavírají dodatky, případně dohody o zrušení smluv. Tyto počty na odboru neevidujeme.

odbor investičního a územního rozvoje

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.