Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

V nakládání s odpadem je stále co zlepšovat

9. února 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 806×

Rada města Blanska doporučila zastupitelstvu schválit Program odpadového hospodářství města Blanska na období 2017–2026. Předložená studie, jejímž autorem je profesor Jiří Hřebíček z Masarykovy univerzity v Brně, Blanenským radí, jakou cestou se mají do budoucna vydat: správně a efektivně třídit.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Vypracování programu odpadového hospodářství je ze zákona povinné. Úvodní, analytická část programu je zaměřena na vyhodnocení aktuálního stavu odpadového hospodářství města Blanska, posuzuje množství, druhy a hlavní zdroje komunálního odpadu.

Závazná část obsahuje opatření pro předcházení vzniku odpadů v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje a stanoví cíle a opatření k jejich dosažení přímo ve městě Blansku. V poslední, tzv. směrné části jsou pak uvedeny návrhy na zlepšení zavedeného systému v nakládání s komunálními odpady. 

„Snížení vlastní produkce komunálního odpadu asi neovlivníme, můžeme ale podpořit v maximální míře třídění odpadu, a to nejen s ohledem na životní prostředí. Je to pro město ekonomicky výhodné, pomáhá totiž částečně snižovat dotaci z rozpočtu,“ vysvětluje místostarosta Jiří Crha, který rovněž připomněl, že město Blansko dosahuje již nyní v této oblasti poměrně dobrých výsledků.

„V závěru loňského roku jsme obsadili první místo v soutěži ve zpětném sběru drobných elektrozařízení, kterou vyhlásila společnost ASEKOL. To dokazuje, že občané města se naučili využívat dvanácti červených kontejnerů, rozmístěných na území Blanska, do kterých mohou drobný elektroodpad odkládat,“ dodal.

Za nakládání s odpady město utratilo v roce 2016 zhruba 16 milionů korun. Na poplatcích bylo vybráno cca 10,5 milionu korun. Za třídění odpadu město získalo zpět asi 1,8 milionu korun. Ročně tak město doplácí v průměru 3,7 milionu korun.

red