Počet obyvatel v Blansku zůstává na vyrovnané úrovni

3. března 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 3399×

Odbor vnitřních věcí Městského úřadu Blansko předložil vybrané statistické údaje za rok 2016.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„K dramatickému poklesu obyvatel Blanska rozhodně nedochází, jejich počet zůstává na vyrovnané úrovni, oproti roku 2015 jsme dokonce zaznamenali mírný nárůst,“ uvedl Radek Gajdošík, vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Blansku.

Celkový počet obyvatel v Blansku přesáhl k 1. lednu 2017 dvacetitisícovou hranici, přesně je to 20 743 obyvatel, z nichž v osmi stech osmi případech se jedná o cizince. 

„Občanům města Blanska se v loňském roce narodilo 228 dětí, bylo uzavřeno 115 manželství, z nichž dva byly sňatky s cizincem. Do Blanska se pak přistěhovalo 404 nových obyvatel, upřesnil svůj výčet Gajdošík.

V rámci agendy správního oddělení odboru je podle jeho slov pro tento rok novinkou technická úprava, kterou je vyznačení ohlašovny v občanském průkazu, pokud daná osoba nemá jiný trvalý pobyt.

„Ročně vedeme asi sedmdesát správních řízení o zrušení trvalého pobytu na návrh účastníka řízení. K měsíci lednu 2017 je na ohlašovně v Blansku zapsáno 745 občanů. V případě zrušení trvalého pobytu se nově vybírá správní poplatek ve výši jednoho sta korun na osobu,“ doplnil vedoucí odboru.

Na úseku dopravně správních agend je v celém správním obvodu Blanska registrováno přes 35 tisíc řidičů, loni byly vydány více než čtyři tisíce řidičských průkazů, 73 osobám byl tento doklad odňat pro ztrátu zdravotní způsobilosti.

„Mezi nejčastější přestupky řidičů patří překročení nejvyšší povolené rychlosti, bezpečnostní pásy nebo telefonování za jízdy. K poslednímu dni roku 2016 se ‚vybodovalo’ celkem 126 řidičů,“ dodal na závěr Gajdošík.

red